Csatornázási előkészületek

    137

    Tárnok egyes területein a magas talajvíz miatt a szennyvízcsatornát csak a vízszint mestersége lesüllyesztése után lehet kiépíteni. Ennek érdekében vákuumkutakat létesítenek az adott utcákban – esetünkben az Arany János utcában.

    Itt egymástól egyméteres távolságban a Benta vízszintje alá vezetik be a csöveket, amelyeken keresztül majd kiszivattyúzzák a talajvizet. A kiépítést az utca Benta felőli szakaszán kézi erővel kell elvégezni, mivel itt a talaj sóderes. Az agyagos területeken kivitelező a kiépítést már gépekkel végzi majd.

    A vákuumkutas vízszintcsökkentés több hétig tart majd, ezalatt a lakóknak fel kell készülniük a szivattyúk folyamatos zúgására.

    forrás: Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási-Társulat