Új megyei főkapitány.

  200

  Pest Megye Közgyűlése 22 igen szavazattal 17 tartózkodás mellett elfogadta dr. Mihály István kinevezését a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság élére.

  Pintér Sándor belügyminiszter – az országos rendőrfőkapitány javaslatára – szeptember 1-jei hatállyal a 33 éves szakmai tapasztalattal rendelkező dr. Mihály István rendőr dandártábornokot bízta meg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésével.

  Dr. Mihály István a Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően a PMRFK Budai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán vizsgálói beosztásban, majd a főkapitányság Bűnügyi Osztályán főnyomozóként teljesített szolgálatot. 1988. március elsejétől minimális megszakítással tizenkilenc éven át vezette az Érdi Rendőrkapitányságot, majd a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetésével bízták meg. 2010. november 1-jétől a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője volt.

  A közgyűlésen az új rendőrfőkapitány elmondta, hogy mindenkivel együtt fog dolgozni, akinek az a célja, hogy a Pest megyei emberek életét, hétköznapjait nyugodttá tegye. Egyik legfontosabb feladatának nevezte, hogy az érdi rendőrkapitányság megfelelő elhelyezése végre megtörténjen, elsősorban azért, hogy az embereket kulturált körülmények között tudják kiszolgálni.

  Az ülésen megjelent Lajtár József rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes hangsúlyozta, hogy a rendőrség elkötelezett a változások mellett – a stabil vezetés és az eredményes működés feltételeinek megteremtésével, a képzettség növelésével, a feltételek javításával. Kiemelte a fegyelmezett gazdálkodás jelentőségét, s azt, hogy milyen fontos a személyes jelenlét, a szoros kapcsolat az emberekkel. Tájékoztatása szerint országos szinten 219 komplexum felmérése történt meg, amelyek felújítása, átépítése hamarosan megkezdődhet.

  www.pestmegye.hu

  Dr. Mihály István

  rendőr dandártábornok, rendőr főtanácsos, egyetemi docens, rendőrfőkapitány

  Szakmai életút:

  1955. 12. 26-án Budapesten született.

  1983 júniusában végzett a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán, majd 1990-ben a Nehézipari Műszaki Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomát szerzett.

  1979. szeptember 1-jei hatállyal került a rendőrség hivatásos állományába rendőr alhadnagyi rendfokozattal. 1983-ban a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Budai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományába került, vizsgálói beosztásba. 1984-1988 között a megyei főkapitányság, Bűnügyi Osztályán főnyomozóként dolgozott. 1988. március 1-jétől az Érdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába került.

  1998. október 22-ei hatállyal került áthelyezésre az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság állományába.

  1999. február 1-jétől ismételten a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Érdi Rendőrkapitányság állományában kapitányságvezetői beosztásba került, ezzel párhuzamosan Országos Főkapitányi Biztosként 2001-ig speciális szakmai feladatokat látott el. 2007. szeptember 10-ei hatállyal kinevezésre került a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllői Rendőrkapitányság állományába kapitányságvezetői beosztásba.2001. január 1-jei hatállyal lépett elő rendőr ezredessé.

  2010. november 1-jei hatállyal a Magyar Köztársaság belügyminisztere kinevezte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állományába rendőrfőkapitánynak.

  Magyarország Köztársasági elnöke 2012. április 24-ei hatállyal szakterületén végzett kiemelkedő munkavégzésének elismerésként rendőr dandártábornokká nevezte ki.

  2012. szeptember 1-jei hatállyal Magyarország belügyminisztere – az országos rendőrfőkapitány javaslatára – megbízta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésével.

  Több évtizedes szolgálati viszonya alatt, kiemelkedő munkája, életpályája elismeréseként több alkalommal kapott különböző szintű jutalmat, elismerést és soron kívül előléptetést.

  (www.police.hu)