Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások bérletére

  85

  Cím: Tárnok, Ilona u. 10/a. I/13. lakás

  Alapterület: 49,1 m2 alapterületű 1,5 szobás összkomfortos lakás

  Bérleti díj: 50.820,- Ft.  Cím: Tárnok, Ilona u. 10/a. fszt/4. lakás

  Alapterület: 49,1 m2 alapterületű 1,5 szobás összkomfortos lakás

  Bérleti díj: 50.820,- Ft.

  Bérlet időtartama: 5 év

  Bérbeadás jogcíme: lakásbérlet

  Óvadék : 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg

  Közjegyzői díj: Bérlőt és a Bérbeadót ½-ed ½-ed arányban terhelik

  (kb.:40-50.000,- Ft.)

  A lakás megtekinthetőségének időpontja: előre egyeztetett időpontban (Beleznai Tamás 23/387-019/122 telefonszámon)

  Pályázat benyújtásának határideje, módja:

  2012. október 31-én 12 óráig zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani.

  A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell a pályázó nevét, azonosító adatait, címét, nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

  A pályázat benyújtásának helye:

  Tárnok Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Titkársága (2461 Tárnok, Dózsa György út 150.)

  A hiánypótlási határidő: hiánypótlásra nincs lehetőség

  A pályázat elbírálása:

  Tárnok Nagyközség Polgármestere a nyilvántartásba vett pályázatok közül a benyújtás határidejét követő 8 napon belül dönt.

  Eredmény ismertetése:

  A Polgármester döntéséről a Hivatal levélben értesíti a pályázókat a döntéstől számított 10 munkanapon belül.

  Birtokbavétel időpontja: döntést követő 10 napon belül

  Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy a (23) 387-019/122,145 telefonszámon kapható.

  Tárnok, 2012. október 1.

  Szolnoki Gábor

  polgármester