Felhívás – Bursa Hungarica Pályázat

  66

  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

  Tisztelt Bursa Hungarica Pályázatra jelentkezők!

  Figyelem! A pályázat benyújtása a 2013. évi fordulótól kezdődően elektronikus rendszerben történik! A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi címen:

  https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

  A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat által kiírt szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. A pályázati kiírás és a csatolandó mellékletekhez a formanyomtatványok letölthetők a www.tarnok.hu honlapról. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

  2012. október 26. – 2012. november 23.

  Benyújtás módja: javasolt személyesen Kalamán Etelka igazgatási ügyintézőnél, hétfő-kedd-szerda napokon 8.00-16.30-ig.

  forrás: Polgármesteri Hivatal