Csatornázás – Lakossági fórum

  235

  „Egy családban gondok, változások esetén derül ki a család összetartó-e vagy a szétforgácsolódik a nyomás alatt. Azt kívánom önöknek, hogy Tárnok esetében az összetartozást, a közösség összekovácsolódását eredményezze ez a nagy munka!” A csatornázási beruházás bemutatásakor ezt kívánta Kovács Péter Barna, az EU-s támogatással megvalósuló projekt vezetője.

  Ahogy Szolnoki Gábor polgármester is a csatornázás kapcsán a következőket emelte ki: „ A tárnoki lakosság együttműködése nélkül nem lehetnénk részesei az ország legnagyobb közműépítési beruházásának. De természetesen ez csak a kezdet, a munkák befejezéséig még nagyon sok közös munkára, egyeztetésre, és ami nagyon fontos, türelemre és megértésre van szükségünk. Már csak azért is, mert három nagyberuházás is folyik a településen: a vasúti rekonstrukció, a csatornázás és a középületek energetikai korszerűsítése. Önkormányzatunk a lehetőségek szerint mindent megtesz, hogy a többféle munkát összehangolja, a kivitelezőket pedig tervezhető munkára bírja. De azért egy fontos dolgot szeretnék megismételni! Minden nagy változás kényelmetlenségekkel jár. Ezt a hatalmas munkát pedig, ami előtt Tárnok áll, illetve amiben most már benne vagyunk, nem lehet türelem, megértés és belátás, a lakosság az önkormányzat és a kivitelezők összefogása nélkül véghezvinni.

  A térségi, ezen belül a tárnoki az ország legnagyobb csatornaberuházása, aminek várható eredményi a zöldebb környezet, a kertek, a termőföldek minőségének javulása. Ugyanis nem folyik évente 274 ezer köbméter szenny a házaink alá, a kertjeinkbe! Mennyivel egészségesebb lesz majd a zöldség, a gyümölcs amit a kertünkben megtermelünk! Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a csatorna megépítésével nagyságrenddel nő településünk értéke, de természetesen a beruházás minden egyes ingatlan esetében is komoly értéknövekedést hoz.”

  Kántor Ervin, a kivitelező A-H-O Konzorcium projektvezetője ismertette a csatornaépítés gyakorlatát. Elmondta, hogy az egész beruházásnak 2014 februárjában lesz vége, és után a konzorciumnak még 48 hónapig, vagyis 4 évig el kell végeznie a garanciális javításokat.

  Tárnokon 22 km gravitációs és 1,5 km nyomott vezetéket építenek, amelyhez 1738 házi bekötés tartozik, valamint elkészítenek két szervizutat is. A projektvezető beszélt a vízjogi létesítési engedélyek körüli kálváriájukról, aminek következtében csak 2012. augusztus 21-én tudták elkezdeni a csatornázást. November végére azonban így is elkészültek a megépítendő csatornahálózat 25 százalékával. Az elkészült területeken először ideiglenes, majd az úgynevezett talajkonszolidációs időszak végén végleges úthelyreállításokat végeznek. A projekt ütemezését a következőképpen vázolta: Az úgynevezett II. számú szennyvízöblözetben 2012 augusztusa és 2013 áprilisa között zajlik csatornafektetés. A területen egy utca, a Dózsa György út építése húzódik át jövőre, azt csak március 15. után végezhetik. A III. számú szennyvízöblözetben (Liget egy része és a falu) a munka 2012. októberben kezdődött és várhatóan 2013 májusáig tart. Az I. szennyvízöblözetben (Berki) a munkálatokat 2013. januárban tervezik kezdeni és júliusig befejezni. A téli munkavégzést, így az ütemezést azonban az időjárás is befolyásolja, + 5 ˚C alatt ugyanis nem lehet csatornát fektetni.

  A fórumon a megjelent lakók kérdései a saját utcájukban tapasztaltak alapján főleg a csatornaépítés technológiája, az utak, járdák, kocsibeállók helyreállítása, a telekre történő beállásokkal kapcsolatos kérdések, a házi bekötések elkészíttetése, a rákötés ideje érdekelte. Egyértelműen kiderült, hogy nagy az érdeklődés a munkákkal kapcsolatban, és gyakran az aggodalom is, hiszen nem minden nap fordul elő az, hogy teljes utcákon ilyen komoly építési munkálatokat végezzenek.

  Kovács Péter Barna mondta el, hogy megrendelőként a társulás milyen technológiai előírást adott a kivitelezőknek:

  1. Fel kell tárni a helyszínen már meglévő közműveket, ezek alapján meghatározni a csatorna pontos nyomvonalát

  2. Gerincvezeték és házi bekötők építése (utóbbi vagy a gerincépítés előtt, vagy utána történik). A cső ágyazóanyaga homok vagy helyben talált anyag lehet. Olyan, ami szemcsés, jól tömöríthető és nem sérti fel a csövet.

  3. Az altalaj tömörítése a lefektetett cső mellett, majd 50 cm-rel a cső fölött.

  4. Bizonylatolás (Egyebek mellett a házi bekötésekről szóló aláírt jegyzőkönyvek benyújtása)

  5. Ellenőrzés. A csővezeték kamerás ellenőrzése, víztartási próba, talajtömörségi vizsgálat, talajterhelési vizsgálat. Ezek eredményétől függ, hogy a műszaki ellenőrzést végző mérnök javaslatára a beruházó átveszi-e a csatornát. Ha nem megfelelő, akkor ki kell bontani és javítani kell. Ezért a szakemberek szerint a kivitelezőknek anyagilag nem éri meg rossz minőségben megépíteni a csatornát.

  6. Ideiglenes helyreállítás

  7. Végleges helyreállítás (Ezzel ki kell várni a talaj utótömörödését, ami legalább 4 hónap.)

  Az utak, járdák, kocsibeállók helyreállításával kapcsolatosan elhangzott, hogy jelenleg az ideiglenes helyreállítást a Tárnoki Kőtörőből származó darált betonnal végzik, illetve ahol kell és lehet az utcákon felszedett útburkolatból készített darált aszfaltot is használják. A sok helyen eltörött csatornafedelekkel, illetve a több utcában is felálló szellőzőakna-csövekkel kapcsolatosan Fail Tamás, az A-H-O Konzorcium projektvezető-helyettese elmondta, hogy az a cég, amelytől megrendelték a csatornafedlapokat, nem tartotta be az általuk előírtakat és megfelelő vasalat nélkül készítették el az úgynevezett betongallérokat. Miután a hiba kiderült, a kivitelező azonnal rászorította a beszállítót a megfelelő minőségű fedőlapok gyártására, amely azóta folyamatos. Jelenleg már ilyeneket használnak, és minden korábban beépített csatornafedelet ki fognak cserélni, akár törött, akár nem.

  A telekre történő beállásokkal kapcsolatosan a következők hangzottak el:

  A csatornázást végző alvállalkozónak az építés megkezdése előtt minden tulajdonossal egyeztetnie kell a beállás helyét, amely kismértékben eltérhet a tervezés során évekkel ezelőtt meghatározott helytől – ekkor egy jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a lakónak is alá kell írnia. Amikor pedig a beállás készen és rendben van, azt a lakónak ismételten aláírásával igazolnia kell. A házi szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatosan a válaszadók mind kiemelték, hogy azt csak akkreditált mérnök bevonásával érdemes megvalósítani, különben a házi hálózat átvételéhez kamerás ellenőrzés szükséges, aminek költségét a lakónak kell megfizetni. Ezzel kapcsolatos a hálózat élőre kötésének kérdésköre. Erre a szakemberek nem tudtak választ adni, mivel a gerinchálózat elkészülte után még szükséges az átemelőhálózat korszerűsítése és bővítése is, azonban ennek kivitelezőjét egyelőre nem sikerült kiválasztani. Azonban úgy tűnik, jövő nyár előtt nem várható, hogy ráköthetünk a csatornára. A rákötésnek egyébként feltétele a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése is.

  Ezzel kapcsolatosan Szolnoki Gábor polgármester elmondta, hogy a víziközmű társulat Tárnokon öt esztendővel ezelőtt, 2007-ben rekord gyorsasággal és több, mint 80 százalékos részvételi aránnyal alakult meg, ami jól bizonyítja, hogy a lakossági akarat a csatornázás mellett állt. A hozzájárulást, pontosabban az önerőt mindenkinek meg kell fizetni. Aki az elmúl öt esztendőben ezt nem kezdte meg, annak ma már csak egyösszegben lehet megfizetni és a hivatalnak adók módjára be is kell hajtania. Azonban azok, akik önhibájukon kívül nem értesültek esetleg a társulat munkájáról, egyedi elbírálásban részesülhetnek.

  A fórumon Szolnoki Gábor többször hangsúlyozta, hogy összefogással a kényelmetlenségek is jobban elviselhetők. „Arra szeretnék ismét felkérni minden tárnoki lakost, hogy az elkövetkező hónapok a települési összefogásról szóljanak! Történelmi hatású és léptékű munkák zajlanak településünkön, mindannyiunk kényelme, Tárnok európai szintű fejlesztése érdekében. Arra is megkérek mindenkit, hogy ellenőrizze, mit csinálnak a kivitelezők, és ha bármi hibát észlelnek, furcsát tapasztalnak, azonnal értesítsenek bennünket, hisz az az érdekünk, hogy a csatornahálózat minél jobb színvonalon készüljön el! A kivitelezők ugyanis a munka végeztével elmennek, mi pedig itt élünk. Ezért lakosként közösek az érdekeink.”

  Tárnokon a következő elérhetőségen jelenthetik be a panaszaikat:

  Szolnoki Gábor polgármester 06 (23) 387 041, E-mail: polgarmester@tarnok.hu

  Tárnoki Víziközmű Társulat 06 (23) 387 019/137, E-mail: info@tarnokicsatornazas.hu

  Építés-műszaki Iroda 06 (23) 585-042, (23) 387-019/140,141 mellék

  Közterület-felügyelet 06 (23) 387-019

  Hodák Zsolt műszaki ellenőr 06 (20) 325-0445

  Halmos B. Ágnes csatornázási projekt ügyfélszolgálat 06 (20) 420-1210, E-mail: csatornazas@tarnok.hu