Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

    49

    Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete 29/2012. (III. 22.) számú Önkormányzati Határozatában döntött arról, hogy 2012. december 24-től 2013. január 1-ig igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban.

    A döntés alapja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, melynek 41./A §-a (9) bekezdése értelmében „A képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el.”

    A polgármesteri titkárság tájékoztatása szerint az ügyeleti nyitva tartást a hivatalban az igazgatási szünet idején is biztosítják: anyakönyvi feladatok, lakcímbejelentés, iratok átvétele, számlák kifizetése miatt, valamint mindazon ügyekben melyek ellátása jogszabály alapján kötelező továbbra is várják az ügyfeleket.

    Polgármesteri Titkárság