A 2013-as évre is biztosított a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása

  115

  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása

  Tárnok Nagyközség Önkormányzata 173/2010. (VI.29.) számú határozatával döntött arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására feladat-ellátási szerződést köt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A szerződés 2010. augusztus 24. napján került aláírásra, hatálya 2012. december 31. napjáig szól.

  A szerződés keretén belül olyan idős, rászoruló, egyedül álló embereknél kerül elhelyezésre jelzőrendszer, akiknek egészségi állapota, biztonsága érdekében létkérdés lehet a gyors és szakszerű segítség.

  A feladat folyamatos ellátása érdekében szükséges a szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása, ezért megkerestük Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy az eddigi szerződési feltételek mellett továbbra is vállalják el a feladatot.

  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a feladatot -, az eddigi információink szerint – továbbra is elvállalta, ezért szükséges a Képviselő-testület részéről is a hozzájárulás megadása.

  A feladat biztosítására az Önkormányzat részéről a 2013. évben 660 ezer Ft szükséges.

  Az előzetes döntésre pedig azért van szükség, mert a szerződéskötésre a költségvetés elfogadása előtt kerülhet sor.

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:

  1.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosítja az érintett tárnoki lakosok számára, ezért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2010. augusztus 24. napján kötött feladat-ellátási szerződés időbeli hatályát 2013. december 31. napjára módosítja.

  2.) 2013. évben az önkormányzat 2013. évi költségvetésében erre a célra 660.000,- Ft-ot biztosít.

  3.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy

  a.) a feladat-ellátási szerződést a 2013. évre kösse meg,

  b.) a 600.000,-Ft tervezéséről a 2013. évi költségvetés összeállításakor intézkedjen.

  Polgármesteri Titkárság