A képviselő-testület 2013. I. félévi munkaterve

  115

  Az ülések nyilvánosak, azokon nézőként, hallgatóként bárki részt vehet.

  Február 7-én 9.00 órakor kezdődik a testületi ülés. A tervezett témák:

  Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

  Rendelet-tervezet a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásárokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

  Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

  Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

  Beszámoló Tárnok, Sóskút, Pusztazámor hatósági igazgatási társulásának 2012. évi tevékenységéről

  Tárnoki Köz-Ért Kft-vel kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálata

  Tárnokért díj adományozása (zárt)

  A március 21-én 9.00 órakor kezdődő ülés témái:

  Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról

  Rendelet-tervezet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2007 (IX.27.) rendelet felülvizsgálatáról

  Együttműködési megállapodás megkötése a Tárnoki KSK-val és a Bolha Foci Tanodával

  Együttműködési megállapodás megkötése az Érdi Rendőrkapitánysággal

  Az április 25-én 9.00 órakor kezdődő ülés témái:

  Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) 2012. évi egyszerűsített tartalmú mérlegbeszámolója, döntés a 2012. évi pénzmaradványáról

  Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

  Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak munkájáról

  Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól

  Tárnoki KÖZ-ÉRT Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója, közhasznúsági jelentése és üzleti terve

  Beszámoló a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat munkájáról

  Beszámoló a rendőrkapitányság 2012. évi munkájáról, a település bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről

  Javaslat a Rákóczi díj adományozására (zárt)

  2013. május 7. (kedd) 17.00 óra közmeghallgatás a Polgármesteri Hivatalban

  A május 23-án 9.00 órakor kezdődő ülés témái:

  Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. negyedéves alakulásáról

  Az építészeti emlékek helyi védelméről szóló 28/2003. (XII.23.) számú rendelet felülvizsgálata

  A helyi jelentőségű természeti emlékek védelméről szóló 15/2004. (IV.28.) számú rendelet felülvizsgálata

  A június 20-án 9.00 órakor kezdődő ülés témái:

  Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

  Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi II. féléves munkatervére

  Javaslat Tárnok díszpolgára kitüntetés adományozására (zárt anyag)