Az elhurcoltak emléke

  74

  Mintha a természet is a túlélőkkel, a gyászolókkal együtt sírt volna, a megemlékezésre eleredt a hó. Ahogy jöttek a még élő feleségek, a gyerekek, unokák úgy szaporodtak a mécsesek az emlékmű talapzatán.

  ##IMG16716##Megemlékezésében Szolnoki Gábor polgármester hangsúlyozta, a nem is olyan régi múltban ezt a napot a település vezetése inkább igyekezett elfelejteni, január nyolcadikán az emlékműnél ehhez hasonló összefogással megvalósuló rendezvényt nem szerveztek.

  Nem vettek részt rajta az akkori képviselők, intézmények, pártok, civil szervezetek vezetői, akik pedig a helyi társadalmi-politikai élet szervezői, őrzői, jövőjének letéteményesei.

  “Vannak olyan politikai erők, akik szerint gyakoroljuk inkább csak a keresztényi megbocsátás erényét és ne emlékezzünk. De mi tudjuk, hogy a megbocsátás nem azonos a feledéssel. Meg kell bocsátanunk a bűnösöknek, de nem szabad elfelednünk a tetteket és az áldozatokat! Beszélnünk kell a történtekről, életben kell tartani az emlékezetet. Bármikor jöhet a mi, a gyerekeink, az unokáink életében olyan idő, hogy erre az el nem feledett tettre való emlékezés ment meg bennünket a pusztulástól.”

  Szolnoki Gábor kiemelte azt is, hogy bár ez a nap a gyászról szól, ő mégis örül, mert egyre nagyobb az emlékezők száma, és egyre többen fiatalok is részt vesznek a koszorúzáson, a gyászmisén, nézik meg az elhurcoltak emlékét megörökítő kiállítást.

  ##IMG16717##”Kegyelmes jó Anyánk, tekints a foglyokra, Ó, nagy irgalmú Szűz Anyánk, segítsd őket haza.” Ezt a régi katonadalt, fogolyéneket ahogy minden évben, most is elénekelték az emlékezők az elhurcoltakért felajánlott gyászmisén.

  ##IMG16718##A megemlékezés záróeseménye a Malenkij robot – Ahogy az emlékezet megőrizte című kiállítás megnyitója volt a Tárnoki Művelődési Házban. Ahogy a tárlat rendezője, Muskovits Andrea elmondta, néhány hónappal ezelőtt ha valaki azt kérdezi tőle, mennyit tud 1945. január nyolcadikáról, azt mondja, sokat. Ma azonban, a kiállítási anyag gyűjtése után azt kell mondja, alig valamit, és hangsúlyozta, még most, amíg a túlélők köztünk vannak, amit csak lehet, meg kell tudni tőlük és le kell jegyezni az utókor számára. Emellett hangsúlyozta, hogy a beszélgetések alatt jött rá, hogy nem elég az elhurcoltak történetét lejegyezni, hanem a világháborúkban katonaként szolgált, ott hősi halált halt tárnoki férfiak emlékezetét is ugyanígy meg kell őrizni.

  ##IMG16719##A kiállítást Szolnoki Gábor polgármester nyitotta meg, aki ismét hangsúlyozta, hogy települési vezetőként melegség tölti el a szívét látván, hogy egyre többen már nem a személyes érintettség okán, hanem tárnoki identitásuk részeként tartják fontosnak a malenkij robotra hurcolt férfiakra, fiúkra való emlékezést.

  ##IMG16720##

  Tárnokhír Online