Pályázati kiírás Középiskolások Ösztöndíja elnyerésére

  51

  …a Tárnok Nagyközséghez kötődő, kiváló tanulmányi eredményt nyújtó, azonban hátrányos helyzetű, középfokú oktatási intézményben tanulók részére.

  A pályázat benyújtásának feltétele:

  – középiskolai (9- 12. évfolyam) teljes idejű (nappali tagozatos) igazolt tanulói jogviszony

  – tanulmányi vagy országos tantárgyi, műveltségi illetve szakmai versenyeredménye kimagasló

  – a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

  – pályázati adatlap

  Az ösztöndíj összege bruttó 5000,- Ft/hónap.

  Az ösztöndíj 2013. február 1. napjától június 30-ig, 5 hónapra szól.

  Az ösztöndíj évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg.

  Pályázni a 15/2009. (IX.21.) számú rendelet mellékletét képező „pályázati adatlap” kitöltésével és annak Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság részére (2461 Tárnok, Dózsa György út 150.) történő eljuttatásával lehet.

  A pályázati adatlap letölthető Tárnok Nagyközség Honlapjáról: www.tarnok.hu (Hírek/pályázatok)

  A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 4. 17 óra

  Tárnok, 2013. január 14.

  Hegedűs Márta elnök

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának

  Oktatási Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottsága