Konyhalány kerestetik

  603

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra.

  A munkavégzés helye: Tárnok, Rákóczi u. 78 .

  A munkakörbe tartozó lényeges feladat: gyermek- és felnőttétkeztetés biztosításával kapcsolatos feladatok (nehéz fizikai munka is!)

  Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálása után azonnal

  A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kürthy Miklósné nyújt a 23/387-415-ös telefonszámon, vagy Molnár Józsefné a 23/585-079-ös telefonszámon.

  A pályázat benyújtásának módja: személyesen, előzetes időpontegyeztetés után Molnár Józsefnénél (2461 Tárnok, Rákóczi u. 78. sz.).

  A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 15.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat