Pályázatok civil szervezeteknek

  213

  1. PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK ADOMÁNYAINAK NORMATÍV KIEGÉSZÍTÉSÉRE – NEA-13-N

  A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás a társadalmi támogatottságukhoz kapcsolódóan.

  A támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható. A Kollégium a civil szervezet működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.

  Az alábbi tevékenységű szervezetek pályázhatnak:

  Közösségi környezet kollégium – A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek.

  Mobilitás és alkalmazkodás kollégium – Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófaelhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.

  Nemzeti összetartozás kollégium – A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése és az európai integráció, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek.

  Társadalmi felelősségvállalás kollégium – Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek.

  Új nemzedékek jövőjéért – A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek.

  A kiírás elérhető: http://civil.kormany.hu/download/5/be/50000/NEA-13-N_kiiras_20130220.pdf

  2. CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA 2013 – NEA-KK-13-SZ

  A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

  A támogatható civil szervezetek (szövetség, alapítvány, egyesület) alapcél szerinti tevékenységi besorolása: kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezet.

  A támogatható tevékenységek:

  – civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra; határon túli civil szervezettel együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat);

  – civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére);

  – civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra).

  A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-795-2921 és a 06-1-795-2937 telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak.

  A kiírás elérhető: http://civil.kormany.hu/download/0/be/50000/NEA-KK-13-SZ_kiiras_20130220.pdf

  3. PÁLYÁZAT A CIVIL SZFÉRÁVAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÓ, TANÁCSADÓ, OKTATÁSI, FEJLESZTO, SEGÍTO, TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL – NEA-MA-13-SZ

  A pályázat célja az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

  A támogatható civil szervezetek (szövetség, alapítvány, egyesület) alapcél szerinti tevékenységi besorolása: élet és vagyonbiztonság, közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezet.

  Támogatható tevékenységek:

  – civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (határon túli civil szervezettel együttműködésben is benyújtható);

  – nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, – nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

  – civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása.

  A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-795-2921 és a 06-1-795-2937

  telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak

  A kiírás elérhető: http://civil.kormany.hu/download/1/be/50000/NEA-MA-13-SZ_kiiras_20130220.pdf

  4. CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA 2013 – NEA-NO-13-SZ

  A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

  A támogatható civil szervezetek (szövetség, alapítvány, egyesület) alapcél szerinti tevékenységi besorolása: Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység; az európai integráció elősegítése; a Magyarországon élő nemzetiségek; valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezet.

  A Civil tv. 56 § (1) bekezdésében megfogalmazott célokkal azonosulva a Kollégium az alábbi tevékenységeket támogatja:

  – civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekezdés szerinti együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);

  – nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

  – civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenységek és nyilvántartási feladatok támogatása.

  A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-795-2921 és a 06-1-795-2937 telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak.

  A kiírás elérhető: http://civil.kormany.hu/download/2/be/50000/NEA-NO-13-SZ_kiiras_20130220.pdf

  5. CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA 2013 – NEA-TF-13-SZ

  A támogatás alapvető célja valós társadalmi problémák megszüntetésére, mérséklésére törekvő tevékenységek támogatása. A bírálat során előnyben részesül azon pályázatok támogatása, amelyek az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelelnek: helyi problémára reagálnak, az eredmény fenntarthatóságát biztosítják, önkénteseket vonnak be, új célcsoportokat érnek el, a projekt megvalósításához más szektort is bevonnak.

  A támogatható civil szervezetek (alapítvány, egyesület) alapcél szerinti tevékenységi besorolása: nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése területén működő civil szervezet.

  Támogatható tevékenységek: Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

  A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-795-2921 és a 06-1-795-2937 telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak

  A kiírás elérhető: http://civil.kormany.hu/download/3/be/50000/NEA-TF-13-SZ_kiiras_20130220.pdf

  6. CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA 2013 – NEA-UN-13-SZ

  A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

  A támogatható civil szervezetek (szövetség, alapítvány, egyesület) alapcél szerinti tevékenységi besorolása: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezet.

  Támogatható minden olyan tevékenység, amely az alábbi célok közül legalább egyet megvalósít:

  – civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megrendezése;

  – civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok;

  – civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

  A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-795-2921 és a 06-1-795-2937 telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak.

  A kiírás elérhető: http://civil.kormany.hu/download/4/be/50000/NEA-UN-13-SZ_kiiras_20130220.pdf

  Tárnokhír összeállítás