Felvidéki iskolások támogatása

  279

  2012-ben 3260 felvidéki magyar iskolakezdő részesült a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjában. A szövetség a program keretében arra törekedett, hogy minden felvidéki magyar iskolakezdőt ösztöndíjban részesítsen. A felvidéki tapasztalatokra alapozva, a szövetség programját 2012-ben kiterjesztette Nagyvárad, Margitta és Belényes magyar iskolakezdőire is, tekintettel az ottani asszimilációs folyamatokra. A három partiumi városban októberben 22 helyszínen 790 diák részesült a beiratkozási ösztöndíjban.

  A program kiemelt célja, hogy ráirányítsa a magyar családok figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és helyességére. A program minden év decemberében veszi kezdetét az óvodások megajándékozásával, illetve a szülők levél útján történő megszólításával, amiben a magyar iskola előnyeire, az ott megszerezhető többlettudás lehetőségére valamint a magyar közösség megmaradása és a magyar iskolaválasztás közötti összefüggésre hívják fel a szülők figyelmét.

  A Rákóczi Szövetség 2004 óta szervezi beiratkozási ösztöndíj programját, amely mögött nagyszabású társadalmi összefogás jött létre. A támogatók között több száz magyarországi önkormányzat, civilek, közéleti személyiségek és alapítványok sorakoztak fel. Tárnok képviselő-testülete is úgy döntött, hogy 2013-ban is százezer forinttal támogatja a Rákóczi Szövetség programját.

  Szolnoki Gábor polgármester: „Az ösztöndíj a magyar civilek és önkormányzatok összefogásának eredménye, ami kifejezésre juttatja az anyaország társadalma egy részének szolidaritását a felvidéki magyarság iránt, aminek még inkább nyomatékot adnak, az elmúlt években megtapasztalt, szlovákiai magyarellenes megnyilvánulások, mindenekelőtt a szlovák állampolgársági törvény és a nyelvtörvény. Ebbe a sorba csatlakozik már második éve Tárnok is, a döntésnek pedig kettős jelentősége van. Egyrészt támogatjuk ezzel a határon túli magyarságot, másrészt szorosabbra fonjuk kapcsolatunkat testvértelepülésünkkel, a szlovákiai Tárnokkal, hiszen a szerződésben meghatároztuk, hogy amennyiben a feltételek adottak, a szövetség a támogatást elsősorban a szlovákiai testvértelepülésünkön lakó gyermekek támogatására használja fel. Döntésünk alapján tíz gyermek részesülhet ebben a támogatásban, ezen keresztül pedig mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy mindinkább közüggyé váljon a magyar iskolába történő beiratkozás a Felvidéken.”

  A Rákóczi Szövetség részletes elemzést végzett a magyar iskolába beíratott gyermekek számának alakulását illetően. A 2008-2011 közötti időszakban stabilizálódott – a demográfiai lejtmenet ellenére – a magyar iskolába beíratott gyermekek száma. Ugyanakkor megállapítható, hogy az elmúlt hét éves időszakban 16,34%-kal csökkent a magyar iskolába beíratott gyermekek száma, ami elsősorban a demográfiai lejtmenet következménye. Ezt az is alátámasztja, hogy a magyar iskolába beíratott gyermekek számaránya az összes beíratott gyermek számához viszonyítva a vizsgált régiók összességében az elmúlt hét év viszonylatában csupán 1,95%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy sikerült a hét éves időszakban a magyar iskolák pozícióit stabilizálni, bár természetesen továbbra is tény, hogy a magyarul beszélő gyermekek közel 20%-át a szülők félelemből, vagy a jobb érvényesülés reményében szlovák tannyelvű iskolába íratják be.

  tarnokhir.hu