Kéményellenőrzés

  80

  A 63/2012.( XII.11) BM rendelet és 347/2012 (XII.11) kormányrendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el.

  Tárnokot 2013. március 1. és május 15. között keresik fel.

  A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek, ennek ellenőrzése nélkül ne engedjenek be senkit!

  A 2013. január elseje óta érvényben lévő új jogszabályok értelmében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás továbbra is kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás.

  Az új törvényi rendelkezésekben foglalt főbb változások:

  Szabályozásbeli változás történt a közszolgáltatás végrehajtásában, igénybevételében és a szolgáltatás elmaradásakor történő intézkedések tekintetében is. A katasztrófavédelmi hatóság, mint illetékes felügyeleti szerv vesz részt a közszolgáltatás tevékenységben. A közszolgáltatón keresztül felügyeli a szolgáltatást igénybevevő lakosokat, és a tulajdonukban, használatukban lévő égéstermék-elvezető rendszereket és tartozékait. A katasztrófavédelmi hatóság illetékes a bírságok, büntetések meghatározásáért. Ez vonatkozik a közszolgáltatás elmaradására is – abban az esetben, ha a lakos nem engedélyezi a szolgáltatást a hivatalos értesítések ellenére sem. A szolgáltatás végrehajtására új formanyomtatványokat határoztak meg, ezek a BM-rendelet mellékleteiben megtalálhatók.

  A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos hatályos jogszabályok 2013. január 1-jétől:

  2012. évi XC. törrvény – a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

  347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet – a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

  63/2012. (XII.11.) BM. rendelet – a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete – a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Pest megye és Érd Megyei Jogú Város területén

  forrás: Magyar Kémény Kft.