Lakossági Fórum

  140

  A településfejlesztés tervezete megtekinthető 2013. márciusától a www.tarnokhir.hu honlapon az ‘Önkormányzati hírek’ menüpont alatt.

  Mint Önök előtt is ismeretes – alkalmazkodva a helyi sajátosságokhoz, igényekhez – az elmúlt időszakban számos szabályozási terv és helyi építési szabályzat készült Tárnok igazgatási területén belül.

  Az eltérő, egymásra épülő, különböző időpontokban készült és jóváhagyott terveket, helyi szabályzatokat a képviselő testület 4/2010.(III.29.) számú rendeletével egységes szerkezetbe foglalta.

  Ezzel megteremtettük annak lehetőségét, hogy a tervek iránymutatásai alapján a községet az igényeknek megfelelő irányba fejleszthessük.

  Az egységes szerkezetű rendelet hátrányaként kell megemlítenem a többcélú igényt megfogalmazó elképzelésekből fakadó nehézkességet, valamint a HÉSz. alapjául szolgáló tervek, szabályzatok mellékletét képező térképi alapanyag ilyen formában történő kezelhetetlenségét.

  A korábban készült tervek felülvizsgálata is felmerült kötelezettségként, melynek során előtérbe kerültek azok a korábbi – akkor igényként felmerült – tervek, melyek megvalósítása elmaradt.

  A társadalmi, gazdasági, piaci, környezeti változások, új törvények, jogszabályok hatályba lépése megkövetelték, hogy az önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy egy korszerű, a jelen időnek megfelelő, rövid és középtávon is használható helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet készíttessen a település egészére.

  A képviselő testület 62/2012 (V.24.) számú határozatával jóváhagyta a korábban elfogadott HÉSZ tervlapok felülvizsgálatát és egységes szabályozási terv készíttetését, melynek alapja a helyi sajátosságok, természeti, gazdasági értékeinek újragondolása, figyelembe véve a helyi lakossági és helyi szervezetek igényeit.

  Fentiekben vázolt kötelezettségünknek eleget téve jutottunk el oda, hogy a településfejlesztési koncepciót ismertessük.

  Mivel a széles körű véleményezés feltétlenül szükséges a településfejlesztési koncepció elfogadásához és teljes körű társadalmi támogatottságra szolgáló véglegesítéséhez, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosságot illetve a társadalmi és civil szervezeteket a tervezet áttanulmányozására és véleményezésére, valamint véleményük és javaslataik ismertetésére e fórum keretében, melyre minden érdeklődőt és véleményalkotót várunk.

  Szolnoki Gábor

  polgármester