Belvízvédelmi ügyelet húsvétkor is

  288

  Éjjel-nappal hívható: 06 20 571 9993

  Ahogy arról korábban beszámoltunk a Benta medrének rekonstrukciója óta, vagyis második éve nem volt szükség áradás miatti belvízvédelmi munkák elrendelésére.

  A Benta-patak a biatorbágyi halastavaktól a Dunáig vezet, vízgyűjtő területe meghaladja a 400 négyzetkilométert. A vízgyűjtő terület nagysága, a csapadékviszonyok szélsőséges változásai gondot jelenthetnek. Ilyen esetekben Tárnokon több utca vízelvezető árkának csatlakozási szintje fölé emelkedett a patak megduzzadt vize. Az pedig visszaduzzasztotta az árok vizét, veszélyeztetve a lakott területet.

  Idén eddig a tavaszi áradásokat biztonságosan vezette le a meder, ennek ellenére tart belvízvédelmi ügyeletet Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési Kft.

  Az esetleges belvízi védekezés előkészítéseként a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik a csapadékvíz-elvezető árkokat is. Megállapításuk szerint a település területén számos lakó van, aki nem gondozza a háza előtti csapadékvíz-elvezető árkot, ezzel veszélyeztetve mind a saját, mind a szomszédai ingatlanát.

  Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008. (VI.26.) számú rendelete

  a település tisztaságáról rendelkezik az árkok tisztántartásáról:

  4. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

  (2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

  (3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

  (4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos.

  Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos.

  A közterület-felügyelet munkatársai szórólapon figyelmeztetik a hanyag lakókat az árok tisztítására. Amennyiben azonban 1-2 héten belül nem tesznek eleget e kötelezettségnek, köztisztasági bírságra is számíthatnak.

  forrás: Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési Kft., Polgármesteri Titkárság, Közterület-Felügyelet