A rendőrség támogatásáról döntött a képviselő-testület

  50

  A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrs illetékességi területén szabadidős rendőrök szolgálatba állításáról, illetve annak önkormányzati fedezetéről.

  Ebben az évben ez az első ilyen döntés, a teljes éves támogatásról a zárszámadás után döntenek.

  A megállapodás lényege, hogy az elmúlt esztendőben a kapitányság által megspórolt üzemanyag-támogatási maradványt a járőrözési feladatok bővítésére költik. Erre megállapodást kötnek, ami pontosan meghatározza az összeg rendeltetésszerű felhasználásának feltételeit.

  Amint azt Pintér Lajos rendőr alezredes a képviselőknek adott tájékoztatásában kiemelte, alapvető cél, hogy a keret elsősorban gyalogos járőrök túlórájának fedezetét szolgálja.

  Szolnoki Gábor polgármester: ‘Nagyon örülök a támogatási döntésnek, bár az is igaz, hogy a rendőrséggel kapcsolatban megosztott a társadalom.

  Attól függően, hogy éppen milyen cselekmények borzolják a kedélyeket vagy éppen milyen eredményeket érnek el a rendőrök, váltakozik az igény a támogatás szükségessége, avagy szükségtelensége mellett.

  Mi azonban azon a véleményen vagyunk, hogy annak ellenére, hogy a közrend biztosítása állami feladat, a rendőrség feladata, azért települési szinten lehet és érdemes további támogatásokat adni.

  Az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület programjában kiemelt helyen szerepel a közbiztonság fejlesztésének kérdése, ezért az elmúlt években is kimagasló volt a közbiztonsági, ezen belül is a rendőrség anyagi, infrastrukturális támogatása.

  A mostani megállapodás viszont új alapokra helyezi ezt, a felmerült lakossági igények alapján szakít az eddigi gyakorlattal.

  Ez a támogatási összeg illetve a zárszámadás után megállapítható támogatás csak rendőrjárőrök munkájának fedezetét szolgálhatja, kiemelten a gyalogos rendőrök szolgálatát.

  A közrendvédelmi parancsnokkal együttműködve havonta összeállítjuk és egyeztetjük a következő hónapra megtervezett, végrehajtandó közös feladatok ellátásának rendjét. Így, áttételesen ugyan, de meghatározhatjuk ezekben az esetekben az önkormányzat, a hozzánk érkező lakossági igények alapján azokat az időszakokat és helyeket, amikor és ahol több rendőrt akarunk szolgálatban látni.’

  A testületi döntést követően néhány napon belül aláírják a támogatási szerződést, és indulhat az új szolgálati rendben végzett rendőri munka.

  tarnokhir.hu