Költőkkel, versekkel együtt

  32

  Versek, versrészletek, megzenésített versek hangzottak el az irodalmi kávéházzá alakított tükrös teremben, ahová annyian jöttek, hogy folyamatosan újabb és újabb székeket kellett behozni. A megjelentek – akik persze valamennyien versolvasók – azt próbálták megfejteni, vajon miért nincs életünkben jelen a vers úgy, mint volt akár 30-40 évvel ezelőtt. Számos válasz született, hisz számos oka van, ám abban mindenki egyetértett, hogy versek nélkül szegényebb világot élhetünk csak.

  Szolnoki Gábor polgármester arról beszélt, hogy ő igen rossz gyerek volt, de a tanára mégis felfedezte benne a jóságot, amit úgy hozott elő, hogy ünnepségeken verseket kellett mondania. Így került szoros barátságba a költészettel. Erre a délutánra pedig Arany János: Fiamnak című költeményét hozta el.

  Tárnok nagyon gazdag település – legalábbis ami a költőket illeti. A költészet napi est vendége volt két költőnk, Magyar András és Kádár Valéria. Az est háziasszonya, Dobos Erika, a Tárnoki Lokálpatrióták elnöke először bemutatta költőinket, majd a műhelytitkokról faggatta őket, amelyek illusztrálására természetesen Kádár Valéria és Magyar András is felolvasta egy-két költeményét.

  A versek és a hétköznapok kapcsolatát, illetve a költészet lényegét kutató beszélgetést pedig versek szakították meg: hallhattuk Petőfi Sándor: Pacsirtaszót hallok megint című művét, aztán verset Szécsi Margittól, több költeményt Weöres Sándortól. Az előadók között ott volt Gregor Nikolett, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 5. osztályos versmondója, Dériné Markó Ilona, a Marczell család tagjai és barátaik, a Tárnoki Lokálpatrióták szavalóköre és a Sárga Rózsa Népdalkör tagjai is.

  ##IMG17064## ##IMG17065## ##IMG17066## ##IMG17067##

  Ízelítő az elhangzott versekből:

  Kádár Valéria: Mert az enyém lett (részlet)

  Mert az enyém lett, az elmém felragyogott,

  Megláttam azt, ami felé csukva volt szemem,

  Lelkével újra meg újra megragadott,

  Megismert, s vele változott jellemem,

  Mert az enyém lett, a rabjává váltam,

  Féltem, hogy elveszítem csillagom,

  Szaladtam előle, meg sem álltam,

  Hogy miért máig sem tudom.

  (Az egész költemény a könyvtárban rendezett kiállításon olvasható.)

  Arany János: Fiamnak

  Hála Isten! este van megin’.

  Mával is fogyott a földi kín.

  Bent magános, árva gyertya ég:

  Kívül leskelődik a sötét.

  Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren?

  Vetve ágyad puha-melegen:

  Kis kacsóid összetéve szépen,

  Imádkozzál, édes gyermekem.

  És, ha felnövén, tapasztalod,

  Hogy apáid földje nem honod

  S a bölcsőd s koporsód közti ür

  Századoknak szolgált mesgyeül:

  Lelj vigasztalást a szent igében:

  „Bujdosunk e földi téreken.”

  Kis kacsóid összetéve szépen,

  Imádkozzál, édes gyermekem.

  Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!

  S benne az erény diadalát:

  Mert különben sorsod és e föld

  Isten ellen zúgolódni költ. –

  Járj örömmel álmaid egében,

  Útravalód e csókom legyen:

  Kis kacsóid összetéve szépen,

  Imádkozzál, édes gyermekem!

  Weöres Sándor: Galagonya

  Oszi éjjel

  izzik a galagonya

  izzik a galagonya

  ruhája.

  Zúg a tüske,

  szél szalad ide-oda,

  reszket a galagonya magába.

  Hogyha a Hold rá fátylat ereszt:

  lánnyá válik,

  sírni kezd.

  Oszi éjjel

  izzik a galagonya

  izzik a galagonya

  ruhája.

  tarnokhir.hu