Meghívók a képviselő-testület bizottságainak áprilisi üléseire

  47

  MEGHÍVÓ

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága

  2013. április 23-án (kedden) 17.00 órai kezdettel

  tartandó ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

  (Tárnok, Dózsa György út 150.)

  NAPIREND

  1.) Beszámoló Tárnok Nagyközség Bizottságainak 2012. évi munkájáról

  Előterjesztő: Bökönyi Endre elnök

  2.) Rendelet-tervezet a település tisztaságáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  3.) Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrsének 2012. évi munkájáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  4.) A Tárnoki Köz-ért Kft egyszerűsített éves beszámolója és 2013. évi üzleti terve

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  5.) Javaslat Tárnok településfejlesztési koncepciójának és a megalapozó vizsgálatoknak az elfogadására

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  6.) Előterjesztés a 013/18, 013/19, 013/22, 013/51 és 013/52. hrsz-ú telkekre vonatkozó telekalakítási és beépítési tanulmányterv elfogadásáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  7.) Egyebek

  Tárnok, 2013-04-18

  Bökönyi Endre sk.

  Településfejlesztési, Környezetvédelmi és

  Közbiztonsági Bizottság elnöke

  MEGHÍVÓ

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

  2013. április 24-én (szerdán) 8.30 órai kezdettel

  tartandó ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

  (Tárnok, Dózsa György út 150.)

  NAPIREND

  1.) a.) Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás)

  b.) Beszámoló Tárnok Nagyközség Bizottságainak 2012. évi munkájáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  2.) Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának meghatározására

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  3.) Tárnok, Dózsa György út 73-81 közötti ingatlanok csatornázási munkái

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  4.) A Tárnoki Köz-ért Kft egyszerűsített éves beszámolója és 2013. évi üzleti terve

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  5.) Előterjesztés a 013/18, 013/19, 013/22, 013/51 és 013/52. hrsz-ú telkekre vonatkozó telekalakítási és beépítési tanulmányterv elfogadásáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  6.) Hivatalos iratok munkaviszonyban álló dolgozóval történő kézbesítése

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  Tárnok, 2013-04-18

  Halas Gábor sk.

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

  MEGHÍVÓ

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottsága

  2013. április 24-én (szerdán) 9.30 órai kezdettel

  tartandó ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

  (Tárnok, Dózsa György út 150.)

  NAPIREND

  1.) Beszámoló Tárnok Nagyközség Bizottságainak 2012. évi munkájáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  2.) Beszámoló a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 2012. évi tevékenységéről

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  3.) Javaslat Rákóczi díj adományozására (zárt anyag)

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  4.) Javaslat Tárnoki Óvodásokért díj adományozására (zárt anyag)

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  Tárnok, 2013-04-18

  Hegedűs Márta sk.

  Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság elnöke