Sajtótájékoztatót tartott Dr. Aradszki András

  212

  Ennek során beszámolt arról, hogy törvény született a közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról, valamint tájékoztatást adott arról is, hogy e törvényhez kapcsolódóan tárgyal a parlament a fémkereskedelem szigorításáról is. Határozatott hoztak a képviselők Viviane Reding EU-biztos asszony által Tobin-ügyben tett kijelentésekről szóló jelentés elfogadásáról. (Ezekről az eseményekről honlapunkon korábban már részletesen beszámoltunk.)

  2, Az Országgyűlés tárgyalta és elfogadta a 10 %-os rezsicsökkentésről szóló törvényjavaslatot is, amelynek főbb pontjai:

  – A gázellátás, a villamosenergia-szolgáltatás és a távhőszolgáltatás díjai a 2012. novemberi számlákhoz képest, minden tétellel együtt 2013. január 1-től legfeljebb a korábbi egységárak 90%-a lehet.

  – A vízközmű-szolgáltatás díja, beleértve minden járulékos költséget, 2013. július 1-től nem haladhatja meg a 2013. január 1-jén életben lévő díjak 90%-át.

  – A hulladékszolgáltatás díja, beleértve minden járulékos költséget, 2013. július 1-től 2014. január 1-ig nem haladhatja meg a 2012. április 14-én életben lévő díjak 90%-át.

  – Az említett változások végrehajtását kötelező a számlában egyértelműen feltüntetni.

  – A távhőszolgáltató, a vízközmű-szolgáltató, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató köteles tárgyhó 15. napjáig a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság irányába igazolni a változás végrehajtását.

  – Jogsértések esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kap felhatalmazást az eljárások lefolytatására.

  – Amennyiben a fentiek nem teljesülnek maradéktalanul,úgy a 2012. december 31-ét követően számlázott tételeket helyesbíteni kell.

  – Amennyiben a szolgáltató nem teljesíti a jelen törvényben előírtakat, a közszolgáltatási, közüzemi vagy az egyetemes szolgáltatói szerződés megszegésének számít. Szerződésszegés esetén a szolgáltató 10.000,- Ft-ot köteles a fogyasztónak megfizetni.

  – A vízközmű-szolgáltató a számlában köteles elkülönítetten feltüntetni az alapdíjat és a fogyasztással arányos díjat az ivóvíz és a szennyvízelvezetés tekintetében is.

  – A számviteli szabályozásért felelős miniszter a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg a vízközmű szolgáltatók által alkalmazható számlaképet.

  3, A kormánynak fontos és határozott szándéka a magyarországi kis- és középvállalkozások helyzetbe hozása. Ezért az MNB kamatmentes refinanszírozó hitelt nyújt a kereskedelmi bankoknak, amit max. 2,5 %-os kamattal adhatnak tovább a kis- és középvállalkozóknak. (Lásd korábban!) Ez jó példa arra, hogy egy nemzeti bank hogyan vehet részt aktívan a gazdasági válság megoldásában. A foglalkoztatottak több mint 70%-a a kis- és középvállalkozások alkalmazásában áll. Ilyen intézkedések is kellenek ahhoz, hogy 10 év alatt létrejöjjön az ígért egymillió új munkahely.

  Ma – az új adórendszernek köszönhetően – már csak 15% a feketén foglalkoztatottak aránya, szemben a korábbi 20%-kal. Vagyis Magyarország jobban teljesít. Új rendszert építünk fel, noha a korábbi rendszer hibáit nem lehet még kijavítani sem 3 év alatt. Ma már kiszámíthatóak az adórendszerek, amelyek 2012-ben sem változtak olyan mértékben, ahogyan azt a baloldal állítja. Ez stabilizálódást jelent, ami az elkövetkező években még inkább a gazdaság növekedését fogja szolgálni.

  4, A honatya a trafikpályázatokkal kapcsolatos ellenvetésekről a következőket mondta:

  Híresztelések jelentek meg csupán, amiket a baloldal terjeszt. Az a baloldal, amelyik jobban tenné, ha csöndben maradna, hiszen egy demokratikusnak mondott országban próbálták az ellenzéket lehetetlenné tenni titkosszolgálati módszerekkel. „Az említett híresztelések véleményem szerint minden alapot nélkülöznek” – reagált a képviselő.

  „44 ezer körül volt azon helyek száma, ahol eddig dohánytermékeket lehetett vásárolni, ennek 80%-a multi volt. Ezt megszüntettük, és 20 éves koncesszió keretében magyar családi vállalkozások kezébe adtuk. Ebben a választókörzetben – megnézve a nyilvános adatokat – a híresztelések minden alapot nélkülöznek. A politikai hozzáállást tekintve érzékelhetően baloldali irányultságú trafikosok is nyertek, ahogyan jobbikosok és LMP-sek is. Ennek nyomán semmilyen politikai vonatkozást nem érzékeltem. Érd például fel sem vetődött ebben a kérdésben, bizonyára azért, mert semmilyen vonatkozásban nincs családi vagy egyéb kötődés helyi politikusok és a nyertesek között. Másutt (pl. Békéscsabán) a polgármestert vádolták meg hamisan; annak a baloldalnak a hatására, amely 1919 óta összenőtt a maffiával, és azóta semmit sem változott. A jó Isten mentsen meg tőlük!” – mondta az országgyűlési képviselő.

  „A dohánykereskedelmet nem könnyíteni, hanem nehezíteni akartuk. Mintegy hatezer koncessziót adtunk ki, ennek duplája volt a pályázók száma.” Bizonyára sok család és pályázó vesztesnek érzi magát, de a nemzet egészsége és a kereskedelem javára válik. A dohányzás elleni szabályozás óta mintegy 10%-kal csökkent a dohányzók száma. Ausztriában hasonló rendszer működik, és csak meg kell nézni az osztrákok egészségi állapotát: össze lehet vetni a magyarokéval…

  „Egyébként soha nem, eleve normálisnak, amit az EU csinál. Az ő hibás gyakorlatukat kritika nélkül vette át a második Gyurcsány kormány, amelyben Bajnai Gordon volt ezért a felelős” – zárta májusi tájékoztatóját dr. Aradszki András országgyűlési képviselő.

  Szerkesztette: Eőry Zsolt képviselő titkár