Szombaton Orbán napja

  240

  Orbánt a néphagyomány a fagyosszentek közé sorolja. Az évszázados megfigyelések alapján e napon szokott lenni az utolsó tavaszi fagyos nap. Az Orbán-napi hideg a szőlőnek árt a leginkább, ezért sokfelé szobrot emeltek számára a szőlőben, és Orbán-napon körmenetben keresték fel. A szőlőtermelő falvak a szőlőhegy védelmét és a bő termés biztosítását várták tőle.

  Tárnokon idén lesz huszonkettedik éve, hogy Orbán-napi rendezvény tartanak az Öreg-hegyen, ahol a szőlőn való gondolkodás, a borral való foglalkozáson kívül központi szerepet kap a vendéglátás. A pincék megnyílnak, a hordók megmutatják kincseiket, jókedv és vidámság költözik a hegyre.

  Orbán napja május 25-e. Idén ez a nap éppen szombatra esik, tehát az Orbán napi ünnepséget pontosan az ünnep napján tartjuk meg.

  V. Orbán uralkodói néven lépett fel Szent Péter apostoli trónjára a katolikus egyház 200. pápája. O volt a hatodik avignoni egyházfő, akinek nyolc éves pontifikátusát a krónikák egyöntetűen a legszentebbnek nevezték az avignoni pápák közül – az egyház pedig csak őt ismerte el szentnek (boldognak) közülük. Orbán bencés szerzetesként lépett az egyház élére, és aszketikus életmódja vele együtt költözködött be a még mindig pénzügyi gondokkal küszködő pápai kúriába. Orbán uralkodásának legnagyobb vívmánya vitathatatlanul a római székhely választása volt, noha ez egyelőre csak rövid próbálkozás volt az ősi székhely feltámasztására.

  Különösen jelentősek a tudomány területén tett erőfeszítései. A pápai könyvtárt a könyvek leltározásával rendeztette és áttekinthetővé tette, mely segítette az egyetemek munkáját is Párizstól Bolognáig. Megerősítette az egyetemek alapítását több országban, így Bécsben 1365-ben, Krakkóban 1364-ben, Pécsen pedig 1367. szeptember 1-jén kelt levelében. A császárt felszólította, hogy alapítsa meg Orange egyetemét is, és a legtöbb korabeli egyetemmel aktív levelezést folytatott. Az Orléans-i Egyetem statútumát személyesen vizsgálta át, és több privilégiumot is biztosított a toulouse-i és avignoni egyetemek számára.

  Avignonban halt meg 1370. december 19-én. Hamvait az avignoni Notre-Dame des Doms-templomban helyezték el, de később végakaratának megfelelően a marseille-i Szent Viktor-kolostor altemplomába helyezték át.

  A krónikák szerint Orbán sírjánál csodás dolgok történtek, és éppen ezért már IV. Valdemár, dán uralkodó javasolta szentté avatását, amelyet az Orbánt követő XI. Gergely pápa meg is ígért, de az eseménydús évek során elfelejtődött. A bencés rend Orbánt mindig boldogként tisztelte, IX. Piusz pápa 1870. március 10-én pedig ezt a kultuszt megerősítve boldoggá avatta.

  forrás: Tárnokhír, 2013. május