Mi történik az utcáinkon?

  191

  „Mi az oka, hogy a településen nem kezdődtek meg a végleges úthelyreállítások? – kérdezte a megbeszélésen a polgármester a kivitelezőktől. A lakossággal együtt már nagyon nehezen tűrjük, hogy a csatornaépítést követő konszolidációs időszak lejárta után hónapokkal sem kezdődött meg az utak rendbetétele, holott annak megkezdését május közepére ígérték.”

  A kivitelező A-H-O Konzorcium projektvezetője, Kántor Ervin és helyettese, Fail Tamás elmondták, hogy a közmeghallgatáson is jelezték, nem tudják tartani a 21. heti kezdést a végleges úthelyreállításokban. Az ok pedig az, hogy az elkészült csatornaszakaszok kamerás vizsgálatának eredményét csak április közepén kapták meg, azt átadták az alvállalkozóiknak, akik pedig most dolgoznak a hibák kijavításán. A kivitelezők hangsúlyozták, hogy a hibák nem nagyok, a Duna és a Tisza utcában 4 helyen jelzett a vizsgálat benyomódást a csövön. Itt felbontják az utat, egy-egy méretes szakaszon kicserélik a csövet, utána pedig kezdődhet az útjavítás, mert ezek nem járnak akkora földmunkával, hogy újabb hónapokat kelljen várni. Terveik szerint a javítások után a vasút és a 7-es út közötti területen elvégzik az utak végleges helyreállítását.

  Arra a polgármesteri kérdésre, hogy miért nem kezdenek az utakon már most dolgozni, a kivitelező azt válaszolta, hogy a fel- és levonulási költségek miatt 1-1 utcára nem tudnak felvonulni utat javítani. Egyébként is a Köztársaság utca és környékének teljes rendezése körülbelül egyhetes munka, így azt egyben fogják elvégezni.

  A falusi részen jószerivel álló munkával kapcsolatosan a kivitelező elmondta, hogy problémáik vannak az alvállalkozóval, amellyel kapcsolatosan a mai konzorciumi tanácsülésen fognak döntést hozni.

  A megbeszélésen részt vett Mezőfi László, a FIDIC mérnökszervezet műszaki ellenőre, aki kijelentette, a gondok legfőbb forrása a pénz. A konzorcium olyan nyomott áron szerződik az alvállalkozóival, hogy az már a minőség rovására megy.

  Radics Ernő alpolgármester ezzel kapcsolatosan kijelentette, elképesztően nagy pénzt kapott a három település a csatornázásra, így a kivitelező fővállalkozó szakmai kudarcának ítéli a jelenleg kialakult helyzetet. Ehhez csatlakozott Szolnoki Gábor polgármester is: „Az emberek nehezen értik meg, hogy az önkormányzatnak nincs beleszólási joga a területén zajló munkákba. Eddig igyekeztünk inkább segíteni a munkát, mint hatalmi szóval fellépni, de ha hamarosan nem változik semmi, akkor kénytelenek leszünk a kifizetések felfüggesztését kezdeményezni a konzorciumnál.”

  Az önkormányzatnak, mint a helyi utak kezelőjének akkor lesz a leginkább szava, ráhatása a kivitelezésre, amikor az utakat, amelyek jelenleg munkaterületnek számítanak, a kivitelező vissza akarja adni a kezelőnek. Akkor lesz Tárnoknak lehetősége, hogy szakembereik csak akkor vegyék át az utcákat, ha azok tényleg megfelelő állapotúak.

  A polgármester a legégetőbb gondokkal kapcsolatosan írásban is feltette kérdéseit az A-H-O Konzorciumnak, amelyekre 3 napon belül írásban konkrét, egyértelmű választ vár.

  tarnokhir.hu