Energetikai korszerűsítés – Projektzáró

  96

  Egy hónap híján három éve nyújtotta be pályázatát az önkormányzat, hogy nyolc ingatlan energetikai korszerűsítését elvégezhessék. Tárnok Nagyközség Önkormányzata a Mesevár Óvoda Templom utca 14-ben lévő épületén, a Hétszínvirág Tagóvodán, az Idősek Klubjában, a Könyvtár (Ifjúsági klub) épületén, az alsós iskola főépületén és melléképületén, valamint a felsős iskola és a Polgármesteri Hivatal ‘A’ épületén ‘épületenergetikai fejlesztések’ elvégzésére nyert támogatást, több, mint 140 millió forintot. Ehhez az önkormányzat is hozzátett 25 százaléknyi saját erőt, így közel 192 millió forint értékben újultak meg az épületek.

  Ahogy a projektet lezáró rendezvényen Szolnoki Gábor polgármester kiemelte, ilyen nagyságú intézményépítési, illetve -rekonstrukciós beruházás még soha nem volt Tárnokon.

  Néhány adat a beruházásról (kerekítve): 947 m2 nyílászárót cseréltek ki, 3286 m2 homlokzatot szigeteltek le, 3634 m2 tetőt szigeteltek le, emellett kazánokat cseréltek, vízszigeteltek a kivitelező FÉSZ Kft. munkatársai.

  ##IMG17219##Szolnoki Gábor: “2010 júliusában úgy terveztük, őszre már a gyerekeink a megújult épületekben kezdhetik meg a tanévet. Aztán ugyanezt gondoltam 2011-ben és 2012-ben is. Azonban a hivatalok útvesztője néha kiismerhetetlenné vált, a munkakezdés feltételeként támasztott követelmények lassabban voltak teljesíthetők, mint ahogy azt mi szerettük volna, így maga a kivitelezés a lehető legrosszabb időben, a tél beállta környékén kezdődhetett el. Ez viszont hihetetlenül nagy szervezést igényelt az intézményeink vezetőitől, munkatársaitól és a kivitelezőktől, hogy határidőre befejeződhessen a munka. Ezúton is köszönöm az ő munkájukat és a szülők megértését és segítségét is! Nélkülük biztosan nem lehetett volna megcsinálni a munkát. A gyerekek gyakran élvezték az építkezés alatti állandó változást, ám a szülőktől komoly szervezést és türelmet igényelt a szünnapok megoldása, illetve néha az is, hogy megtalálják az iskolaépületben a csemetét.”

  A vállalkozási szerződést ugyanis 2012. novemberében írták alá és fél év alatt el is kellett készülni a munkával. Azt pedig nehezítette, hogy például a külső szigetelés plusz 5 fok alatt nem tehető fel, és persze télen általában nem szokás nyílászárókat sem cserélni.

  Ahogy azt Bagdiné Dudog Orsolya iskolaigazgató hangsúlyozta a projektzárón, hatalmas szervező munkát igényelt a február 28. és május 27. közötti időszak. A tanévben ugyanis meg kell lennie a megfelelő számú tanítási napnak, ám minden kényelmetlenség megérte, mert már a nyílászárók cseréje után érezhetően jobb idő volt a termekben, most meg az arra járók mind megcsodálják a megújult épületeket.

  ##IMG17220##Bagdiné Dudog Orsolya: “Köszönetet szeretnék mondani Muskovicsné Lepsényi Katalinnak és Drobenák Katalinnak a szervező munkáért, Mráz Mihálynak, a kivitelezés vezetőjének, mert készségesen ütemezett át munkákat a tanítás folyamatossága érdekében. Kovács Zoltánnak, aki mindent megtett, hogy kéréseink teljesüljenek. a szülőknek, akik egy este alatt segítettek kitakarítani az épp elkészült két tantermet, hogy másnap már a gyerekek ott tanulhassanak és újabb két termet újíthassanak fel. Köszönöm az öt takarító néninek, hogy szombat-vasárnap is dolgoztak a felújítás ütemezett haladása érdekében és minden nevelőtársamnak, akik ha kellett szerveztek, takarítottak, s a legnagyobb zaj közepette is zokszó nélkül, türelemmel és megértéssel végezték munkájukat. Nem is akármilyen eredménnyel.”

  Ahogy az igazgatónő hangsúlyozta, pedagógiai haszna is volt a felújításnak, egyrészt a gyerekekkel megismertettük az átalakítás munkafolyamatait, másrészt az izgalmas helyzet miatt sokkal kevesebb volt az iskolai hiányzások száma.

  Az óvodák felújítása még nagyobb kihívást jelentett a szülők számára, hisz kisebb épületek lévén nem lehetett megoldani a felújítást úgy, hogy a gyerekek is ott legyenek. Halmosné Liebhauser Szilvia óvodavezető épp ezért az önkormányzat és a kivitelezők mellett elsősorban a szülőknek köszönte meg ezt a telet.

  ##IMG17221##Halmosné Liebhauser Szilvia: “Nagyon köszönöm a szülők segítségét, amit ebben a nevelési évben nyújtottak! Tudom, sokaknak nagyon nehéz volt megoldani, hogy a gyerekek napokig otthon legyenek, de máshogy nem tudtuk volna megoldani a felújítást. Ezekben az épületekben nem tudtunk olyan szakaszosan haladni, mint az iskolában. Amíg ugyanis a belső munkák folytak, a munkások a folyosókon tartották az anyagokat, ott járkáltak és a kicsikkel nehezen lehetett volna az építési kellékek, az ablaktáblák mellett biztonságosan közlekedni mondjuk akkor, amikor a mosdóba kísérjük a gyerekeket.”

  Még néhány szakmai adat: a nyílászárók cseréjével 438 GJ, a homlokzatok szigetelésével 1093 GJ, a tetőszigetelésekkel 592 és a kazáncserékkel 127 GJ, vagyis összesen 2250 gigajoule energiamegtakarítás keletkezik a korszerűsítés eredményeként. Ennek az energiamennyiségnek az ára 2830 Ft-os földgáz fajlagos egységár mellett közel 6,4 millió forint.

  tarnokhir.hu

  ##IMG17222## ##IMG17223## ##IMG17224##