Meghívó a képviselő-testület júniusi ülésére

  99

  MEGHÍVÓ

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2013. június 20-án 9.00 órai kezdettel tartandó ülésére,

  melynek helye a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme (Tárnok, Dózsa Gy. út 150.)

  NAPIREND

  Polgármesteri beszámoló

  Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)

  1.) Rendelet-tervezet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  2.) Javaslat a Településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítására (Tárnok, vasútállomás környezetére)

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  3.) Előterjesztés az önkormányzat adósságkonszolidációjáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  4.) Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft (ÉTH Kft) részére nyújtandó tagi kölcsön átütemezésére

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  5.) Beszámoló a Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási-Társulat 2008-2013. évi tevékenységéről

  Előterjesztő: Cseresnyés Attila elnök

  6.) Értéktár létrehozása

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  7.) Építéshatósági feladatok ellátására létrehozott önkormányzati igazgatási társulás megszűnésével kapcsolatos pénzügyi elszámolás

  Előterjesztő: dr. Simon Mária jegyző

  8.) Döntés a közterület-felügyeleti feladatok ellátására létrehozott igazgatási-hatósági társulásról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  9.) Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi II. féléves munkatervére

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  10.) Javaslat Tárnok díszpolgára kitüntetés adományozására (zárt anyag)

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  Tárnok, 2013-06-13

  Szolnoki Gábor

  polgármester