Tárnoki Óvodásokért díj 2013

  262

  Idén nem volt kétséges, ki is kapja meg a díjat. A Mesevár Óvoda Közalkalmazotti Tanácsa, az alkalmazotti közössége és a nevelőtestület tagjai, a szülői szervezete és az intézmény vezetője is Pluhár Istvánné óvodapedagógus személyére tett javaslatot.

  Pluhár Istvánné, Jutka néni évtizedek óta neveli már a tárnoki gyerekeket, jelenleg dajkaként dolgozik a Templom utca 14. szám alatti óvodában, a Nyuszi csoportban.

  Ahogy köszöntőjében Szolnoki Gábor fogalmazott, nagyon fontos ez a díj, hogy ezzel is megmutathassa a település közössége, mennyire megbecsüli pedagógusait. „Jól tudjuk, önök is pedagógusok, bár erről sokan hajlamosak elfeledkezni. Legalább annyira fontos az a munka, amit önök végeznek, mint a tanároké, hisz az ember életét ezek a korai évek alapozzák meg. Ezért köszönöm valamennyiük munkáját és a díjhoz gratulálok”

  A Tárnoki Óvodásokért díj adományozható az intézményben legalább 5 éve aktív óvodapedagógusnak, illetve a nevelő munkát segítő, egyéb technikai feladatot ellátó dolgozónak, aki magas színvonalú nevelői, oktatói tevékenységével, közösségi munkájával hozzájárult az intézmény hírnevének pozitív erősítéséhez. A díjból évente egy adományozható.

  tarnokhir.hu