Csatornázás – A viziközmű társulat beszámolója

  90

  Ahogy az a képviselő-testület ülésén a múlt felelevenítéseképpen elhangzott, a társulatot azért hozták létre, hogy a csatornázás lakossági önerejét biztosítsák – erre egyébként azért is volt szükség, mert lakossági önerő, illetve társulat nélkül nem lehetett volna az EU-nál pályázni.

  A társulat összefogja a lakosságot az önrész befizetése érdekében – működése a csatorna megépülése után okafogyottá válik, így vélhetően megszűnik, hacsak a lakosság, amely létrehozta másképpen nem dönt. A társulat naprakész nyilvántartást vezet az egyéni lakossági megtakarításokról, befizetésekről és igyekszik az egyösszegű befizetők ‘időhúzó’ tagjait rábírni állampolgári kötelességük teljesítésére.

  A társulat költségei a következőkből álltak össze az elmúlt 5 évben: a működés költségei, ami elsősorban levelezési költségből áll, a részletfizetést választó lakók lakástakarékpénztári számláinak megnyitási költségei 2,5 millió forint értékben, az éves működési támogatás pedig évi 3 millió forint.

  A társulathoz befolyt befizetésekből kifizették a projekt indulásakor az ideiglenes mérnök díját, a többit pedig átutalták az önkormányzatnak, amely a projekt kezdetén megelőlegezte a lakossági önrészt.

  A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a testület 6 igen, és 1 nem szavazattal elfogadta.

  A vitában azonban a közönség egyes tagjai és az egyik ellenzéki képviselő a lakossági hitel kamattámogatására elkülönített összeget keresték a társulaton.

  Az önkormányzat ugyanis még 2008. áprilisában megszavazta, hogy a társulatnak nyújtott működési támogatáson, illetve a lakosok számlanyitási költségeinek támogatáson felül, biztosítani fogják az általuk felvett hitel kamatait is. (Ezekkel a döntésekkel lett a három település közül Tárnokon a legalacsonyabb a lakossági LTP-s befizetések mértéke.)

  Akkor ugyanis még az volt az elképzelés, hogy a társulat hitelt vesz fel a lakossági önerő biztosítására, amelyet majd a befolyó önerőkből törleszt.

  De ebben az esetben a hitel kamatait is fizetni kellett volna. Ezt azonban nem építették be a lakossági részletfizetés költségeibe

  Azonban az önkormányzat 2012-ben, amikor a társulatnak azt a bizonyos hitelt fel kellett volna vennie, egy olyan határozatot hozott, hogy a lakossági önerő biztosítására ne a víziközmű társulat vegyen fel hitelt, hanem azt is finanszírozza az önkormányzat a pénzügyileg jóval kedvezőbb lehetőséget biztosító kötvényből, így a korábban megítélt kamattámogatási keretet a társulat soha nem kapta meg.

  tarnokhir.hu