Osztől átlagosan 34 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére

  70

  IMG17344##A köznevelés megújítása mérföldkőhöz érkezett: az új pedagógus program bevezetésével olyan igazságosabb, átláthatóbb és eredményesebb rendszer jön létre, amelyben maradéktalanul érvényesül a gyermekek joga a jó minőségű neveléshez, oktatáshoz, a pedagógusok illetménye jelentős mértékben növekszik, a rendszer korábbi aránytalanságai eltűnnek, és az életpálya elindításával a pedagógushivatást választók erkölcsi megbecsülése is növekszik.

  Balog Zoltán bejelentette: a pedagógusok alapilletménye 2013. szeptember 1-jétől átlagosan 34%-kal nő, s ezt követően további négy éven keresztül évenként minimum 5 %-os, de a minősítés és a szolgálatban eltöltött évek arányában akár évi 10 %-os béremeléssel is számolhatnak a pedagógusok, azaz 2017-ig minden szeptemberben lesz béremelés. Ez a pedagógus életpályában rögzített rendszer szerint azt jelenti, hogy a teljes életpályában foglalt béremelésnek idén a 60%-át, a következő négy évben pedig évenként további 10%-át kapják meg a pedagógusok. A múlt héten jelzett 50%-os szeptemberi növekedéshez képest tehát további összegekkel emelkedik már idén szeptemberben a

  Az új rendszer igazságosabb, mert megszűnnek a korábban jellemző kirívó eltérések a bérekben, amelyek sokszor nem a pedagógus valódi munkája alapján differenciálódtak, hanem az alapján, hogy az önkormányzatnak milyen anyagi lehetőségei voltak. A korábban a köznevelési törvényben meghatározott körön kívül az életpálya rendszerét a Kormány kiterjeszti minden pedagógus munkakörben dolgozóra, beleértve az óvodapedagógusokat, iskolapedagógusokat, a szakszolgálatban dolgozókat (pl. logopédus, gyógytestnevelő) és szakmai szolgáltatásban dolgozókat is.

  A miniszter szerint az új rendszer jobb munkaidő-kihasználtsághoz, magasabb teljesítményhez magasabb bért társít, megszűnnek a kiszámíthatatlan túlórák, megszűnnek a munkáltatói döntésen alapuló ad hoc jellegű, olykor igazságtalan kifizetések vagy ki nem fizetések. A pedagógustársaikhoz képest aránytalanul magas fizetést kapott, csupán mintegy 1%-nak nem növekszik a fizetése. Minden gyerek egyenlő eséllyel indul az iskolarendszerben, a továbbtanulása nem függ a pedagógus megbecsülésétől. Maradéktalanul érvényesül gyermekeink joga a jó minőségű neveléshez, oktatáshoz.

  Az új rendszer kiszámíthatóbb, mert minden pedagógus tudja, hogy milyen bérre számíthat munkájáért, megszűnik az egyenlőtlenség. A pedagógusok minősítésével a szülő garanciát kap arra, hogy a gyereke megfelelő minőségű oktatást kap. A szakmai munka azonos megítélésen alapul, s minden pedagógus időben megkapja az őt megillető bért, nem függ többé az önkormányzat anyagi helyzetétől, hiszen a Klebelsberg-rendszer felállítása előtt több esetben előfordult, hogy hetekig, hónapokig nem érkezett meg a pedagógusok fizetése.

  A tárcavezető elmondta: az új rendszer minőségi változást hoz, mert új minősítési rendszer áll fel, amely rámutat a pedagógus munkájának erős és gyenge oldalaira. A teljesítményen alapuló bér ismeretében a pedagógus motiváltabbá válik, ami magasabb színvonalú oktatást biztosít. Az új program erősíti a pedagógusok hivatástudatát és a társadalmi megbecsülést, amely szintén hozzájárul a sikeres oktatáshoz, s azonos színvonalú oktatást kap minden diák az ország bármely pontján.

  A pedagógustársadalom is strukturálódni fog: az új elemként megjelenő mesterpedagógus fokozat nagyobb megbecsültséggel és szakmai elismertséggel jár, folyamatosan fejlődő, képzett tanárokat kapnak a diákok. A Klebelsberg-ösztöndíj 2013. szeptemberi bevezetésével a tanárképzésben részt vevő diákok ösztöndíjat kapnak, ez által ismét népszerűbbek lesznek a tanárszakok, a létrejövő Nemzeti Pedagógus Kar pedig hozzájárul a magas színvonalú munkavégzéshez és a teljesítmény elismeréséhez.

  Példák

  Pedagógus

  12 éve tanít/főiskolai végzettséggel

  Mostani alapilletmény

  135.420 Ft

  Alapilletmény növekedés

  246.960 Ft

  21 éve tanít/ főiskolai végzettséggel

  149.150 Ft

  273.420 Ft

  36 éve tanít/főiskolai végzettséggel

  172.880 Ft

  303.800 Ft

  21 éve tanít/egyetemi végzettséggel

  181.480 Ft

  317.520 Ft

  36 éve tanít/egyetemi végzettséggel

  218.800 Ft

  352.800 Ft

  Kiket érint?

  A nevelési-oktatási intézményben (óvoda, iskola, kollégium) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak mellett már 2013. szeptember 1-jétől kiterjed: a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, a pedagógiai-szakmai szolgáltatatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra is.

  (Emberi Erőforrások Minisztériuma)