Felhívás valamennyi földhasználó számára

  72

  A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó

  köteles bejelenteni:

  a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,

  b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.

  A fentiek alapján

  2013. szeptember 30-ig

  az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 1-ét megelőzően már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot.

  A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.

  A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.