Csatornázás – A murvás helyreállítás minősége

  290

  Az utcák helyreállítását megelőzte egy műszaki bejárás, amelyen jelen voltak a csatornázást végző konzorcium, a mérnökszervezet képviselői, az önkormányzat műszaki ellenőre és a kivitelező Tárnoki Kőtörő Kft képviselője. A lakó elmagyaráztatta magának, hogy a projektben a murvás utcák helyreállítását hogyan kell elvégezni:

  15 cm-es tükröt készítenek a meglévő útpálya szélességében de maximum 4 méter szélességben, ezt tömörítik, a kitermelt anyagot elszállítják.

  10 cm-es vastagságban elterítik az alapozó réteget, mely M56 zúzottkő. Ezt az alapozó réteget többször behengerlik, hogy a tömörséget biztosítsák.

  5cm-es vastagságban kerül rá a következő réteg, az úgynevezett fedőréteg , amely M22 zúzalékból áll, majd ezt többszöri hengerléssel véglegesítik.

  A panaszostól a bizottsági ülésen azt mondta, hogy az alapozó anyagnak a 80 %-a finom, homokszemcse méretű volt, és csupán 20 %-a volt nagyobb, mintegy 40-50 mm-es szemcseméretű zúzott kő.

  A kivitelező mennyiben térhet el ettől az előírástól? – kérdeztük Mezőfi Lászlót, a csatornázási projektben műszaki ellenőri feladatokat ellátó mérnökszervezet képviselőjét.

  „Az úthelyreállításokat is, mint minden más munkafolyamatot az előzetesen jóváhagyott TU (Technológiai Utasítás) valamint az MMT (Mintavétali és Minnősítési Terv) szerint kell helyreállítani. A kivitelező ettől nem térhet el. A finomrésztartalom mind az M56, mind az M22 esetében 7 m% lehet. Ezt természetesen szemre megállapítani és kijelenteni, hogy 80-20 % az arány, nem lehet.”

  Milyen indokkal térhet el esetleg ettől a szemcsemérettől a kivitelező?

  „Az előzőekben leírt előírásoktól alapvetően kivitelező nem térhet el. Van azonban egy két út, ahol az ideiglenes helyreállítás olyan jól sikerült előzetesen, hogy az megfelelő az alapnak, ezért itt csak profilozni kell, majd ezután az 5 cm vastag M 22 réteg kerül rá.

  Kivételes esetben előfordulhat, hogy talajcserét kell alkalmazni, mert a termett talaj, vagyis ami jelenleg az utcában van, teherbírása olyan gyenge, hogy arra nem szabad utat építeni. Ilyen például a Zrínyi utca, ahol biztosan lesz talajcsere.”

  Ahogy a panaszos fogalmazott, a baj akkor kezdődött, amikor használatba vették az utcát. Az alapnak a jelzett arányok miatt nem volt ellentartása, a nagyobb kocsik például a szemetesautó fellazították a felső réteget, és a ránehezedő nyomás miatt az felgyűrődött, vagy fel fog gyűrődni – ez nem derült ki.

  – A murva szemcsemérete mennyiben maghatározó? Ön szerint milyen minőségben készültek el a helyreállítások a zúzottköves utcákban?

  – „A zúzottkő szemcsemérete meghatározó. Az eddig elkészült utakról elmondható, hogy egy- két kivétellel jó minőségben elkészültek és az előírásoknak megfelelnek. Én ismertem az utak állapotát a csatornázás előtt. Ahhoz képest sokkal jobb minőségben kerülnek átadásra az önkormányzat részére. Meg kell azonban említeni, hogy ezek az utak szilárd burkolattal nem rendelkező földutak voltak – ezeknek a helyreállításáról beszélünk. Ezek nem lesznek autósztrádák soha, és a burkolatuknak megfelelően kell őket használni. Értem ezalatt azt, hogy kell egy kis idő, amíg a tömörítés ellenére is beállnak, amihez a rendszeres használat kell. Ez a burkolat a 30 km/h sebességnél gyorsabb hajtást, továbbá gyorsulási versenyt, kerék kipörgetést, hirtelen kanyarodást nem bírja.

  Lényeges még, hogy ezeket az utakat rendszeresen karban kell tartani a későbbiekben az önkormányzatnak. A kukás kocsik súlyát viszont el kell, hogy viseljék, viszont nem alkalmasak rendszeres teherautó, vagy kamionforgalomra!

  A kivitelezőnek pedig ezekre az utakra vonatkozó garanciális kötelezettsége fennáll ugyanúgy ahogy az aszfaltutakra is. Vagyis félév múlva, illetve két év múlva még javítania kell a hibákat.”

  Tárnokhír