Álláshirdetés – Gondozónő családi napköziben

  137

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

  Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, napi 5 óra.

  A munkavégzés helye: Tárnok, Fő u.. 59.

  A munkakörbe tartozó lényeges feladat: gondozónői feladatok ellátása a családi napköziben.

  Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: érettségi, büntetlen előélet.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló iratok.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. szeptember 23-tól.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 17. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kürthy Miklósné intézményvezető nyújt a 23/387-415-ös telefonszámon.

  A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat címére történő megküldéssel (2461 Tárnok, Fő u. 61. sz.) vagy személyesen az intézményvezetőnek átadva.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 18.