Támogatta a képviselő-testület a hulladék-feldolgozó létesítését

  110

  A testület az alábbi határozatokat hozta:

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Vendinber Kft (székhely: Seregélyes, Fő u. 98/1. képviseletében: Radics Ernő) kérelmét és az alábbi döntéseket hozza:

  I. határozat

  A Vendinber Kft. – Tárnok településre vonatkozó jogszabályok pontos ismeretében – a “Zero Emission Universal Infra Degradation System” nevű beruházás Tárnokon történő megvalósításához kérte a képviselő-testület támogató döntését. Tekintettel arra, hogy a testület a megkapott – és jelen határozat mellékletét képező – anyag birtokában nem ismeri a letelepíteni (megvalósítani) kívánt beruházás (technológia) megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket és jogszabályi előírásokat, így csak a kérelmezőtől kapott tájékoztatás alapján tud dönteni. Ezért a képviselő-testület a Tárnokon történő beruházást megvalósítását támogatja, amennyiben.

  a.) a beruházás a képviselő-testület felé ismertetett nulla emissziós kibocsátással jár (a levegő, talaj és víz szennyezése nulla emissziós terheléssel jár.)

  b.) a tervezett beruházás (technológia) a beruházás színhelyéül megnevezett területre vonatkozó GKSZ övezetben a nyilatkozat kiadásakor hatályos szabályozás alapján letelepíthető (engedélyezhető).

  c.) a beruházás minden hatósági és szakhatósági engedélyt megkap (Környezetvédelmi Felügyelőség, építéshatósági engedély, vízjogi engedély stb.)

  II. határozat

  Tekintettel arra, hogy az önkormányzat jelen határozata meghozatalakor a döntését megalapozó konkrét információkkal, anyagokkal csak korlátozottan rendelkezik, annak környezeti hatásairól és jogi-társadalmi következményeiről széleskörű információval nem rendelkezik, a beruházás infrastrukturális fejlesztési igényeit nem ismeri, az önkormányzat semmilyen pénzügyi vagy jogi kötelezettséget nem vállal a beruházás megvalósításához, annak bármely okokból történő meg nem valósulása esetére kizárja kártérítési felelősségét.

  A határozati javaslat mellékleteként megjelölt előterjesztés a http://www.tarnok.hu/onkormanyzat/eloterjeszt.htm oldalról a 2013. szeptember (2. rész) címen letölthető.

  Polgármesteri Titkárság

  Sajtóvisszhang:

  Hulladékfeldolgozó építése ellen tiltakoztak Tárnokon

  Egy magánberuházásban tervezett hulladékfeldolgozó építése ellen demonstráltak Tárnokon, a polgármesteri hivatal előtt a képviselő-testületi ülés idején csütörtökön.

  A demonstráción sajtótájékoztatót tartott Szilágyi László országgyűlési képviselő, az Együtt-PM szakpolitikusa és Holló Szilvia a Tárnoki Nők Egyesület képviseletében, valamint tájékoztatta a média képviselőit Szolnoki Gábor (Fidesz) polgármester is.

  A képviselő-testület csütörtökön elfogadta azt a – több feltételt tartalmazó – határozatot, amely elvi támogatást ad a Vendinber Kft. beruházásának tárnoki megvalósításához. A testülethez magánemberként, a cég képviseletében Radics Ernő alpolgármester nyújtotta be a kérelmet.

  Szilágyi László az önkormányzati döntést megelőző sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: még semmilyen információjuk nincs a beruházással kapcsolatban, sem a technológiát, sem a környezetre gyakorolt hatását illetően. Az országgyűlési képviselő nehezményezte, hogy nem adtak előzetes tájékoztatást a beruházásról, szorgalmazta a lakosság – mint legfontosabb érintett – informálását, felvetve a helyi népszavazásra bocsátás lehetőségét is.

  Holló Szilvia arról beszélt, hogy a kézhez kapott anyagok alapján nem látott megfelelő referenciát a technológiával kapcsolatban, és úgy vélte, hogy a település M7-es autópálya melletti területére tervezett hulladékégető előkészületei teljesen titokban történtek.

  Szolnoki Gábor polgármester a sajtó képviselőinek elmondta, magánterületen megvalósuló magánberuházásról van szó, amely az önkormányzatot semmilyen módon nem érinti pénzügyileg. A cég a helyhatóságtól elvi támogatást kért. Mindamellett a beruházás több módon is segítené a Tárnokon élőket, így például munkahelyeket teremtene, bevételt jelentene a településnek, és a hulladékot helyben dolgoznák fel.

  Az Urbán András által kifejlesztett, káros anyagot nem kibocsátó, szabadalmi oltalom alatt álló technológiával kapcsolatban közölte: a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi engedély kiadása a szakhatóságok dolga, a település ezekben nem döntéshozó. Az Európai Bizottság által meghirdetett NER300 programban (környezetvédő és megújuló energiákat hasznosító program) a kormány támogatta a fejlesztést, Brüsszel pedig befogadta a pályázatot – tette hozzá.

  A sajtótájékoztató után követően az egybegyűltek, mintegy huszonöten részt vettek a testület ülésén, ahol két független képviselő, Bánovics István és Gergely István egyebek mellett azt kifogásolta, hogy nagyon kevés idő állt rendelkezésre az anyag áttekintéséhez, a benyújtott dokumentáció rendkívül hiányos, emellett számos szakmai kérdés tisztázatlan.

  A képviselő-testület által (öt igennel, két ellenszavazat és két tartózkodás mellett) elfogadott támogató határozat egyebek mellett megállapítja: a testület csak a kérelmezőtől kapott tájékoztatás alapján tudott dönteni. A beruházás megvalósítását támogatja, ha az valóban nem jár károsanyag-kibocsátással, és ha valamennyi szakhatósági engedélyt megkap. Az önkormányzat – miután a döntéskor a beruházással kapcsolatban konkrét információkkal csak korlátozottan rendelkezik, az infrastrukturális igényeket nem ismeri – semmilyen pénzügyi vagy jogi kötelezettséget nem vállalt.

  forrás: MTI