Döntés az önkormányzati vagyon növeléséről

  76

  A képviselő-testület október 29-i rendkívüli ülésén döntött a vagyonátruházásról.

  A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 79. § (2) bekezdése értelmében 2013. október 31-ig az ÉTV-nek megállapodást kell kötnie az önkormányzattal a víziközműveknek és víziközművek létrehozására irányuló beruházásoknak az önkormányzat részére történő átruházásáról.

  A megállapodás-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült.

  A megállapodás alapján az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon:

  térítésmentes vagyonátruházással érintett víziközmű vagyon értéke (III.1.): 72.732.588 Ft

  térítés ellenében átruházandó vagyoni kör (III.2.): 10.973.755 Ft

  A testület a döntés szerint az önkormányzat és az Érd és Térsége Regionális Viziközmű Kft. között kötendő megállapodást jóváhagyta, egyben felkérte a polgármestert a megállapodás aláírására az alábbi feltételek teljesülése esetén:

  – a testület fenntartja azon álláspontját, hogy csak ha a törvényi feltételek fennállnak, akkor fizet az átvételre kerülő vagyonelemekért az ÉTV-nek

  – a tulajdonosok együttes állásfoglalása ismeretében kerülhet sor az ÉTV által saját beruházásként kezelt vagyon átvételére térítés ellenében

  – a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések lefolytatására, és annak eredményeként módosított megállapodás aláírására

  Az ÉTV mai taggyűlésén kerül sor a tulajdonos önkormányzatok szakmai álláspontjának megfogalmazására.

  Polgármesteri Titkárság