Képviselő-testületi ülés decemberben

  125

  MEGHÍVÓ

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2013. december 12-én 9.00 órai kezdettel tartandó ülésére,

  melynek helye a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme (Tárnok, Dózsa Gy. út 150.)

  NAPIREND

  Polgármesteri beszámoló

  1.) Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  2.) Tájékoztató Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  3.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2014. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  4.) Rendelet-tervezet a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  5.) Rendelet-tervezet egyes önkormányzati díjakról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  6.) Rendelet-tervezet a 21/2008. (X.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  7.) Javaslat a Településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítására (Tárnok, Odluk településrész)

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  8.) Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Társaság jegyzett tőkéjének emelésére

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  9.) Pályázat benyújtása a KMOP-4.7.1-13 „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  10.) Előterjesztés a védőnők illetményének jogszabályi rendezéséről

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  11.) A Tárnoki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek és etikai eljárás szabályainak meghatározása

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  12.) A Polgármesteri Hivatal céljainak meghatározása, melyek a 2014. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgálnak

  Előterjesztő: dr. Simon Mária jegyző

  13.) Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi I. féléves munkatervére

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  Tárnok, 2013-12-05

  Szolnoki Gábor

  polgármester