Megújított fogadalom

  120

  A Lélek Gyümölcsei közösség 4 éve működik Tárnokon. Jelenleg négyen vannak és miden második csütörtökön gyűlnek össze, ahová mindenkit szeretettel várnak.

  A katolikus karizmatikus megújulás olyan katolikus lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a római katolikus egyház tanítását vallják, és ennek keretében lelki életük hangsúlyosabb figyelemmel fordul a Szentlélek és adományai (karizmái) felé. Központi szervezete összefogja a világ katolikus karizmatikus közösségeit

  A karizmatikus meg¬újulás nem homogén jelenség, csoportjait a Lélek-keresztség alaptapasztalatán kívül más nem köti össze. A karizmatikus közösségek, imacsoportok egymástól függetlenül, földrajzilag gyakran távol, saját arculatuknak, hivatásuknak, adottságaiknak megfelelően működnek. Lehetnek katolikus, vagy katolikus alapokon álló ökumenikus szelleműek. Tagjaik lehetnek házasok, egyedülállók, papok, szerzetesek. A Megújulás lelkiségének három fő vonása:

  – A Jézus Krisztusban való személyes hit, amely a tudatos döntésben (megtérés) és az Evangélium szerinti értékrend elfogadásában nyilvánul meg.

  – A Szentlélek kiáradásáért való ima, amelyben hitük szerint megújul és hatékonnyá válik a keresztség és a bérmálás kegyelme.

  – A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadása Isten dicsőségére és az Egyház szolgálatára.

  tarnokhir.hu, wikipédia