Szociális üdülési pályázat nyugdíjasok részére

  143

  Kedvezményezettek köre:

  Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147.000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.

  Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.

  Azon pályázó, aki a Gyógyfürdő program nyugdíjasok részére pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be, jelen kiírás keretében már nem részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.

  A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:

  A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) által a pályázó nevére kiállított 2013. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolás.

  Elnyert támogatás esetén a támogatott 5.000 Ft önerő befizetésével veheti igénybe az üdülési szolgáltatást elő-, valamint utószezonban, az alábbiakban jelölt időszakokban:

  – előszezonban: 2014. január 2. napjától 2014. június 16. napjáig;

  – utószezonban: 2014. szeptember 1. napjától 2014. december 31. napjáig megkezdett üdülésre.

  A pályázók a www.erzsebetprogram.hu oldalon elérhető szálláshelyeken, a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az elnyert támogatást.

  Azon pályázók, akik a 2013. évi Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és számukra az Erzsébet Kártya korábban kiküldésre került, a korábban megküldött kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.

  Általános pályázati feltételek:

  Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok egyidejű feltöltésével lehet;

  Egy pályázati adatlapon kizárólag egy személy nyújthat be pályázatot;

  Egy személy kizárólag egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;

  A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;

  A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelen;

  Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;

  Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;

  A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2014. február 28. napja 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;

  A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;

  A pályázó legkésőbb a pályázat aktiválását követő 15. munkanapig az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a pályázat elbírálásának eredményéről;

  Az önerőt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követő 30 munkanapon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:

  OTP Bank 11794008-20540498

  Az elnyert üdülési szolgáltatást a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett, első sorban állami üdülőkben vehetik igénybe a nyertes pályázók;

  Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2014. február 28. napjáig állnak fenn;

  A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a kiválasztott szálláshely helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;

  Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2014. december 31. napjáig megkezdett üdülésre vehető igénybe, amely határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

  Amennyiben a támogatás a határidő lejárta előtt nem kerül felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét veszti, illetve a befizetett önerő visszafizetésére nincs lehetőség.

  A pályázat benyújtható: 2014. február 28. napjáig

  a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.

  A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

  a pályázó nevére kiállított 2013. évi NYUFIG-igazolás;

  Pályázói nyilatkozat, amely kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon csatolandó.

  Tájékoztatás:

  A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a szociális üdültetési helyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet népszerűsítési céljaira felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel rögzítését, és annak készítéséhez, valamint az MNÜA általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.