Az ÉTCS felhívása

  162

  Tisztelt Felhasználók!

  A 458/2013. (XII.02.) Korm. rendelet alapján az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. felhívja az érintett felhasználók figyelmét, hogy a már meglévő házi átemelővel rendelkező felhasználók 2014. január 15-ig igénybejelentéssel fordulhatnak a víziközmű-szolgáltató felé a háztartási szennyvízbeemelők működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása céljából. Az Érd és Térsége Szennyvíz-csatornázási projekt KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 programban épült csatornahálózathoz kapcsolódó házi átemelőkkel kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy az Érd és Térsége Csatorna Társulás ügyfélszolgálatához forduljanak az Érd Alispán u. 4. sz. alatt.

  A Felhasználó a bejelentést megteheti írásban az Érd és Térsége Víziközmű Kft. és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. közös ügyfélszolgálatán személyesen, vagy a társasághoz postai úton eljuttatva. Kérjük, hogy a bejelentése feltétlen tartalmazza értesítési címét, esetleg egyéb elérhetőségeit.

  Érd, 2013. december 12.

  Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.