Bursa Hungarica – bővülhet a tárnoki támogatottak köre

  233

  Az önkormányzati előterjesztés szerint: a Képviselő-testület 135/2013. (X.17.) számú határozatával elfogadta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól szóló szabályzatát.

  Az elbírálás és gyakorlati alkalmazás során az önkormányzat szakemberei beleütköztek abba a problémába, hogy a szabályzat az eredeti pályázati kiíráshoz képest jelentősen szűkíti a jogosultak körét, amikor jogosultsági feltételként az egy főre jutó jövedelmet túl alacsonyan, a nyugdíjminimum 200 %, illetve 150 %-ában határozza meg, szigorúbban, mint ahogyan az az eredeti pályázati feltételek között szerepelt.

  Ezen a feltételen enyhítettek a képviselők annak érdekében, hogy minél több egyetemistát, főiskolást támogathasson a település. A jogosultság megállapításakor ezentúl ezt a szabályt alkalmazzák: „Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatót, vagy felsőoktatásban tanulmányait megkezdeni kívánó pályázót, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.”

  Ez azt jelenti, hogy az ennél kedvezőbb helyzetű családban élő hallgatók is részesülhetnek ösztöndíjban, hisz egyetemre, főiskolára járatni a gyermeket szinte minden családnak megterhelő.

  forrás: Polgármesteri Titkárság