Területfejlesztési koncepció

  312

  A napokban megjelentetett területfejlesztési koncepcióval kapcsolatban kialakult képet, véleményeket kívánom néhány gondolattal kiegészíteni.

  Azzal mindenki tisztában van, hogy egy település, falu élete fejlődése folyamatos és dinamikus. Minden település valamikor létrejött, „megszületik”, aztán növekedni kezd, stagnál, esetleg elhal vagy megújul, kapcsolatba kerül más településekkel. Az adott település szerves része az őt körülvevő többi településnek, régiónak.  Az egyes települések sorsa és esélyei ma már nem választhatók el a nagyobb térségek: településcsoportok, régiók fejlődési esélyeitől. Ezek a folyamatok, dinamikák érvényesek Tárnokra is.

  Fogadjuk el azt a tényt, hogy a település maga is egy élő organizmus, amely a működéséhez energiát használ fel, kibocsát hulladékot, műszaki létesítmények meghatározott rendszerével rendelkezik. Ezt az organizmust fenn kell tartani, és a kor követelményeinek megfelelően fejleszteni is kell.  A településfejlesztés mindazoknak az ismereteknek, tapasztalatoknak és módszereknek az együttese, amik tudatos alkalmazásával elérhető a fenntartható fejlődés dinamikus egyensúlyi állapota.

  Attól, hogy a választásoknak köszönhetően képviselő lettem, még nem változtam meg!  Engem is zavar a zaj, a megnövekedett forgalom! Igénylem a jó levegőt, a tiszta környezetet! Amíg, ez előtt a saját portám, környezetem volt a mozgásterem, mára ez tárnoki területté nőtt. Minden féle beképzeltséget mellőzve felelősségünk, felelősségem van minden tárnoki emberrel szemben!

  Tárnoknak 6-7 ezer fő lakosa volt, amikor ideköltöztünk a családommal, a gyerekeink nyugodtan tudtak biciklizni az utcákon! De mást mondok: gyermekként a VI. kerületben éltünk, és jól emlékszek rá, hogy a Szív utcában focizni tudtunk, a forgalom gyér volt, nem jött arra csak néha egy-egy autó. Ez ma már lehetetlen küldetés! Ennek ellentéte: léteznek az országunk keleti részén olyan falvak, ahol ma már csupán néhány család él. Omladozó házak, lepusztult környezet. Harminc, negyven évvel ezelőtt virágzó, és népes települések voltak. Vannak folyamatok, áramlatok, amelyek akaratunkon kívül működnek. A történelmünk folyamán a települések dinamikus változása nyomon követhető, természetesen ezek a változások nem egy-két év alatt mentek végbe, de ettől függetlenül meghatározóak. Jelenleg az a trend, hogy a budapesti agglomeráció népessége nő. Szerencsénkre vagy szerencsétlenségünkre ez hatással van Tárnokra is. Megtörténhetne az, hogy nem foglalkozunk vele, lesz, ami lesz, vagy megpróbáljuk kézben tartani, szabályozni a folyamatot. A testület a második variációt választotta, és ez nem lehetősége, hanem kötelessége, mivel ezt a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet írja elő. A rendelet felsorolja azokat az eszközöket, melyek a települések önkormányzatainak a rendelkezésére állnak. A településrendezés egyik eszköze a településfejlesztési koncepció. Ha ez elkészült, és elfogadásra került, akkor tovább lehet lépni

  Tehát van egy probléma, jelenség, ami hosszú távon erősen befolyásolni fogja az életünket, környezetünket, amivel foglalkozni kell. Ezt felismerve született meg a településfejlesztési koncepció. Ez egy olyan elképzelés, jövőkép, amely irányt mutat. Feladata, hogy a településrendezés eszközeivel, a település természeti, társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti adottságait figyelembe véve meghatározza a helyi önkormányzat településrendezési cselekvési programját.

  Nincs ismeretem, hogy az előző vezetés alatt, ez hogyan működött, mennyire volt nyilvános és transzparens, de ez nem is lényeges! Most, most van, erről a koncepcióról kérjük az Önök véleményét, ötletét!

  Tárnok, 2020. 12. 09.

  Marozsán József