Május első vasárnapja: Anyák napja

  39

  Sohasem gondoltam, hogy egyszer azon gondolkozom, mi az ANYA értelmező szótári meghatározása.

  Az én értékrendemben anya az, aki megszüli, örökbe fogadja gyermekét és becsülettel felneveli. Mindannyian tudjuk, hogy vannak asszonyok, akik nem illenek bele ebbe a meghatározásba, mégis anyának nevezik őket. Helytelenül, de most ne legyünk ünneprontók.

  Május első vasárnapjára lázasan készülnek a gyermekek, rajzolnak, festenek, kézműveskednek, virágot lopnak – nem, ez nem bűn – és felköszöntik az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat.

  Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa

  Anyámnak fáj a feje –

     nem iszik feketét.

  Anyámnak fáj a feje –

     nem szed be porokat:

     szótlanabb sápadtsággal

  feji meg tehenét,

     szótlanabb sápadtsággal

     söpröget, mosogat.

  Anyámra durván szólnak

     jött-ment idegenek?

  Anyám az ijedtségtől

     dadog és bereked.

     Sötét kendőjét vonván,

  magányát húzná össze:

     ne bántsa többé senki,

     félelmét ne tetőzze.

  Anyám utakon lépdel,

     s nem jut el sehova.

  Szegénység csillagától

     sebes a homloka.

     Vállára még az orgona-

  virág is úgy szakad,

     mintha csak teher lenne,

     jószagú kárhozat.

  Nyár van égen és földön,

     zene szól, muzsika,

  anyám csönd-sivatagján

     el kell pusztulnia.

     Gépek, gyártmányok zengnek

  csodáktól szélütötten,

     de egy se futna hozzá:

     „segítek, azért jöttem.”

  Anyámnak fáj a feje –

     anyámnak fáj a Semmi.

  Anyám fekete rózsa,

     nem tud kiszínesedni.

     Egy éjjel földre roskad,

  megtört lesz majd, kicsi –

     Bejön egy madár érte,

     s csőrében elviszi.

  Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték.

  Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották.