Módosulnak Tárnok településrendezési szabályai.

  82

  Tárnok Képviselő-testülete döntést hozott arról, hogy módosítja Tárnok településrendezési terveit. A módosítás három tervezési eszközt érint:

  – a településfejlesztési koncepciót, amely a település fejlesztésének közép- és hosszútávú céljait, és a célok megvalósításához szükséges feladatokat jelöli ki szöveges formában (pl: településközpont fejlesztése, intézmények: mint iskola-, óvoda, művelődési központ; mezőgazdasági tevékenység, gazdaságfejlesztés – munkahelyteremtés: mint feldolgozóipar telepítése, stb.)

  – a településszerkezeti tervet, amely a koncepcióban meghatározott céloknak Tárnok különböző területeire vonatkozó felhasználását határozza meg (ilyenek például: lakóterület, gazdasági terület, intézményterület, sportterület, mezőgazdasági terület, utak, közművek helyei, stb.),

  – a szabályozási tervet, amely térképeken mutatja be a különböző felhasználású és tulajdonú területek határait, a rajtuk elhelyezhető objektumok lehetséges helyét, továbbá a helyi építési szabályzatot, amely meghatározza a különböző területek és telkek beépíthetőségének-, minimális zöldfelületének mértékét, az építhető építmények nagyságát, a telkeken folytatható használatokat, funkciókat és az azokhoz tartozó feltételeket.

  A módosítást több ok teszi szükségessé.

  A tervek elfogadása óta (2006. illetve 2008.) mind gazdasági-, mind társadalmi szempontból több jelentős változás következett be (gondoljunk csak a 2008-ban kirobbant gazdasági és pénzügyi válságra, vagy a 2010-es választások eredményére). Az országos léptékű, alapvető változások mellett megváltoztak és változnak a településrendezésre vonatkozó törvények, jogszabályok és egyéb rendeletek. Fontos tényező továbbá, hogy az elmúlt időszakban több olyan igény is jelentkezett a lakosság részéről, amelyeket értékelni szükséges és amennyiben az igények megfelelnek Tárnok érdekeinek, be kell építeni a jövőt megalapozó tervekbe.

  Jelen esetben két terv készítésével kapcsolatban hozott döntést a Képviselő-testület: az egyik az egész településre szóló fejlesztési koncepció-, településszerkezeti- és szabályozási terv, a másik az Odluk területére vonatkozó részletes szabályozási terv.

  A tervek elkészítésére Tárnok Képviselő-testülete közbeszerzési pályázatot hirdetett. A pályázat sikeres lett, mindkét tervet olyan tervező csoport készíti, amely nagy tapasztalattal, országos szintű elismeréssel rendelkezik.

  A tervezés időszakában folyamatosan tájékoztatni fogjuk Tárnok lakosságát az aktuális helyzetről és egyben kérjük, vegyenek részt a hivatalvezetés által szervezett egyeztetéseken, fórumokon, amelyeken nemcsak informáljuk Önöket, hanem véleményeket, javaslatokat is várunk.

  Szolnoki Gábor

  polgármester