Ministránsok eskütétele

    334

    Advent első vasárnapja az egyházi év kezdete. Ahogy minden év kezdetén, idén is a Tárnokon segítő szolgálatot ellátó ministránsok, illetve a Lélek Gyümölcsei Karizmatikus Közösség tagjai megújították fogadalmukat, megígérték, hogy továbbra is munkálkodni akarnak. Idén újdonság volt, hogy nem csak a az önkéntesek fejezték ki elköteleződésüket, hanem az eskütétel után Bodai József plébános meg is áldotta a közösség tagjait. A Lélek Gyümölcsei Karizmatikus Közösség tagjai feladatuknak tekintik engesztelő, és közbenjáró imádságok általi, valamint a kapott karizmák általi szolgálat.

    Szolnoki Gábor, polgármester: ‘Egyházközségünk életében nagyon fontos szerep hárul ministránsainkra, és minden olyan segítőre, akik nem a papi hivatás gyakorlóiként, hanem ‘civilként’ szolgálnak egyházunkban. Bár a civil szó nem is igazán jól fejezi ki helyzetüket. A mindennapi életben ugyanis lehetünk civilek, ha mondjuk a politikáról, a politikai életben való társadalmi részvételről van szó, ministránsaink, lelki segítőink esetében viszont nincs ilyen meghatározás. Egyházunkban, egyházközségünkben, közösségünkben ugyanis a hívő lélek az ami az összekötő alap, a közösségért pedig ezzel a lélekkel munkálkodik minden tag, ki-ki lehetősége, tehetsége, elhivatottsága szerint. Ministránsainkban pedig nagy az elhivatottság, gyermekként segítenek, szolgálnak szentmiséről szentmisére plébánosunk mellett, igazán jó példát mutatva egyházközségünk minden tagjának. Külön is szeretném megköszönni nekik ezt az áldozatos munkát, amiben kitartást, és lelki épülést kívánok mindannyiuknak!’

    Ahogy az közismert, a ministráns a leggyakoribb segítő a katolikus templomban. A ministráns (a latin ministrare= ‘szolgálni’ igéből,) aki az oltárnál szolgál. A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során. Rendszerint gyermekek és fiatalok, akik ministránsruhában végzik szolgálatukat. A nép részvétele nélkül végzett miséken előírás szerint szükség van legalább a ministráns jelenlétére. Olyan személynek kell tehát lennie, aki a hívők nevében, vagy együtt velük válaszolgat és szolgál a papnak az istentiszteleteken ‘a szentmisén’, a liturgiában. Esetleg felolvassa (lektor) az igeliturgia bizonyos részeit. Temetéseken sokszor ő viszi a keresztet a pap előtt. Az Úrnapi körmeneten felnőtt ministránsok viszik a baldachint. Ezt a szolgálatot az ősegyház keletkezésekor már igen fontosnak tartották, fiatal, becsületes és hitükben kipróbált embereket tartottak erre a tisztségre a legalkalmasabbnak.

    tarnokhir.hu