Azonnal állítsák helyre a csatornázással érintett utcákat!

  113

  A csatorna beruházás jó dolog ott, ahol a kivitelezéssel megbízott vállalkozók betartják a szerződésben előírt feltételeket – amelyek az utcák felbontására és a csatornafektetést követő helyreállításra vonatkoznak – az érintettek örömmel várják, hogy mikor lehet már rákötni az elkészült szakaszokra. Van ahol ez sajnos nincs így!

  Ismereteinek szerint a beruházó Társulás a következőket írta elő a vállalkozóknak: “Minden utat azonnal kell jól-használhatóság (normál használat) szintjéig helyreállítani, de végleges burkolat-helyreállítást a mellékutcákban 4 hónapos konszolidációs idő letelte után lehet elvégezni. A főutaknál (közösségi közlekedéssel terhelt utaknál) azonnali teljes értékű helyreállítást kell elvégezni. A murvával szórt földutakat azonnali murvaszórással kell helyreállítani és 4 hónap konszolidáció után javítani.

  A területek helyreállítása során a Vállalkozónak figyelembe kell venni, hogy a felszíni vizek levezetését nem változtathatja meg, ezért különös gonddal kell eljárni a felület rendezésekor, és az ingatlanok bejáratához történő csatlakozáskor. Az építés során tönkrement, vagy eltömődött, a csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítményeket az eredeti állapotuknak megfelelő módon helyre kell állítani, illetve ki kell tisztítani. Az építés során a csapadékvizek elvezetése érdekében a meglévő vizesárkokat építés előtt ellenőrizni kell és szükség esetén karban kell tartani, vagy a kármegelőzés érdekében és költségére ki kell építeni.

  A közlekedésnek visszaadott ideiglenesen helyreállított utaknak is meg kell felelniük a minimális jogszabályi, és közlekedésbiztonsági feltételeknek. A gyalogos közlekedést biztosító burkolatoknál biztosítani kell, hogy por-és sármentesek legyenek.”

  Tárnokon néhány utcában ezen előírásokat az ottani vállalkozók nem tartották be! Ezért folyamatosan tettünk bejelentéseket a kivitelezőknél, illetve a beruházást irányító Független Mérnök szervezetnél, akik egyúttal ellátják a műszaki ellenőri feladatokat is. Sajnos néhány utcában a téli ünnepek alatt az ott lakók azzal voltak kénytelenek szembesülni, hogy a hatalmas sártól sem ők maguk nem tudtak kimenni az utcára testi épségük kockáztatása nélkül, sem vendégeik nem tudták őket megközelíteni.

  Ez tűrhetetlen és megengedhetetlen magatartás a kivitelezésre szerződött vállalkozók részéről!

  Tárnok néhány utcájából folyamatosan érkeznek megkeresések az ott lakók részéről a nem megfelelő úthelyreállítás okán. Arra következtethetünk, hogy az itt dolgozó vállalkozók nagyobb arányban nem tartották be a szerződéses előírásokat. Természetesen ezeket a problémákat napi szinten jeleztük a kijelölt kapcsolattartóknak. Az utóbbi hetekben számtalan, – fényképpel dokumentált – levelet írtunk ez ügyben. Mivel álláspontunk szerint ezen bejelentéseket nem kezelték kellő komolysággal, tovább kell lépnünk!

  Ismereteink szerint az elkészült szakaszok esetén a benyújtott számlák csak a csatornafektetést költségeit tartalmazták, a végleges úthelyreállítás költségeit nem. Ezért arra kértük a beruházó Társulást, hogy ne fizesse ki a vállalkozók által benyújtott további számlákat addig, ameddig nem teljesítik maradéktalanul a szerződéses kötelezettségeiket, a tűrhetetlen állapotokat okozó alvállalkozók pedig ne végezhessenek több munkát Tárnokon. Egyúttal magyarázatot kértünk a Független Mérnök Szervezettől, hogy miért nem tartatja be a vállalkozókkal a szerződés előírásait!

  Ha rövidesen nem történik érdemi lépés, készek vagyunk lakossági aláírásgyűjtést és keményebb lépéseket kezdeményezni, továbbá az országos médiához is fordulni a szerződés betartása érdekében!

  Tárnok, 2013. január 7.

  Szolnoki Gábor

  polgármester

  Cseresnyés Attila

  elnök

  Tárnoki Viziközmű Társulat