Családgondozó – álláspályázat

  120

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  Pest megye, 2461 Tárnok, Rákóczi út 83.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  Családgondozás

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ‘Közalkalmazottak jogállásáról szóló’ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  – Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,

  – Szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

  – Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

  – Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  Elvárt kompetenciák:

  – Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,szakmai elkötelezettség,kiváló problémamegoldó képesség,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  – Diplomamásolat, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 5.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Imréné nyújt, a 0623/388-995-ös telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  – Postai úton, a pályázatnak a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Rákóczi út 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/66/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 6.