Ismét élelmiszersegély akció

  105

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának sikeres pályázata alapján, az EU Élelmiszersegély Program keretében a Gyermekétkeztetési Alapítvány és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével, osztanak szét élelmiszert 650 fő számára. Az adományra jövedelemigazolás benyújtásával pályázni kell, és vállalni kell vállalja a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálattal, mint az önkormányzat meghatalmazott kapcsolattartójával az együttműködést (nyilatkozat aláírása, igazolások benyújtása, adatkezeléséhez hozzájárulás). Jelentkezés február 7-ig reggel 8.00 és 16.00 óra között lehet benyújtani a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Rákóczi F. u. 83. alatti irodájában (Egészségház, 1. emelet 4.) Információ: Hegedűs Márta, képviselő 06 (20) 326 4468

  A GYEA kiemelten közhasznú jótékonysági szervezet által biztosított élelmiszer adományban azok a személyek, családok részesülhetnek, akik szociális és pénzügyi rászorultság alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartoznak:

  Létminimum közelében élők: Az egy főre jutó jövedelemszint az alábbi táblázat szerinti értéket jelenti.

  Aktív korúak háztartásai egy főre számított havi érték, forint összesen

  1 felnőtt 75.024

  1 felnőtt 1 gyermekkel 61.895

  1 felnőtt 2 gyermekkel 53.765

  2 felnőtt 65.646

  2 felnőtt 1 gyermekkel 60.019

  2 felnőtt 2 gyermekkel 54.392

  2 felnőtt 3 gyermekkel 49.516

  2 felnőtt 4 gyermekkel 46.265

  3 felnőtt 62.520

  3 felnőtt 1 gyermekkel 59.081

  3 felnőtt 2 gyermekkel 54.768

  3 felnőtt 3 gyermekkel 50.641

  3 felnőtt 4 gyermekkel 47.697

  Kisnyugdíjasok: Azon személyek tartoznak ebbe a kategóriába, akik nyugdíja és egyéb forrásból származó jövedelme a létminimum értéket nem haladja meg.

  Létminimum értékek a különböző háztartástípusokban:

  1 személy 67.522

  2 személy 58.018

  3 személy 55.018

  A pályázat kereteit meghaladó jelentkezés esetén a jövedelmi helyzet alapján felállított sorrendet veszi figyelembe a szolgálat. Az élelmiszerosztás várhatóan 2013. február 13-án de. 8.00 és 11.00 óra között, illetve február 14-én 13.00 és 15.30 között lesz az Idősek Klubjában (Fő utca 61.)

  Hegedűs Márta

  az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság elnöke