FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

  90

  Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalának felhívása szerint:

  A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a Magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó

  köteles bejelenteni:

  a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,

  b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.

  A fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót.

  Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. /Az a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság használatába regisztrálta./

  A 2013. január 1-ével hatályba lépett rendelkezés értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó termőföldterületet használó, hanem

  VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES BEJELENTENI A HASZNÁLATÁT

  a területileg illetékes járási földhivatalnál.

  A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem engedte át más személy részére.

  A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.

  A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót az földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

  forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala