Köszönet a szaktárcától

  321

  Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

  Magyarország Kormánya a Nemzeti Együttműködés Programjában célul tűzte ki az egyszerű, átlátható és hatékony államszervezet megteremtését.

  Az állampolgár – szolgáltatásait igénybe vevő ügyfélként és fenntartását biztosító adófizetőként – csak a köz céljait mindenek elé helyező, azt eredményesen és hatékonyan érvényesítő államot, a Jó Államot érzi és tekinti magáénak. A területi államigazgatás megújítása kiemelkedően fontos hozzájárulás a Jó Állam kiépítéséhez. Ennek első lépéseként 2011. január 1. napjával létrejöttek a fővárosi és megyei kormányhivatalok. E hivatalok megfordították a területi államigazgatás szétaprózódásának két évtizedes tendenciáját és – szervezetileg, valamint a koordináció és ellenőrzés eszközeivel – integrálták a területi államigazgatást.

  Az átlátható államszervezet megteremtése és az állampolgárokat közvetlenül szolgáló közigazgatás kialakítása érdekében döntött a Kormány 2011 szeptemberében a járások kialakításáról. A magyar közigazgatás tradicionális intézménye – funkcióját és a szervezeti hagyományokat megőrizve, ugyanakkor az állami szolgáltatásokkal szemben támasztott modern kori követelményeknek megfelelve – 2013. január 1. napján a kormányhivatalok részeként kezdte meg működését. A hagyomány értékeire támaszkodó járási hivatalok hatékony szervezettel és felelős kormánytisztviselőkkel biztosítják az állampolgárok egyszerűbb, gyorsabb kiszolgálását, a törvényes döntéseket és azok végrehajtását.

  Ez a történelmi változás azonban csak az Önök segítségével, a járási hivatalok kialakításához nyújtott támogatásukkal jöhetett létre. Köszönetünket fejezzük ki a közös célok megértéséért, elfogadásáért, az együttműködésért és a segítségért. Különösképpen megnyilvánult ez abban, hogy a járási hivatalok közel felének működése önálló ingatlanban, székházban indulhatott meg, továbbá sok önkormányzat a jogi szabályozásból és a megállapodásokból eredő kötelezettségen túlmenően további anyagi áldozatot is vállalt a járások kialakítása – a polgárok együttes szolgálata – érdekében.

  Közös érdekünk, hogy az állampolgárok számára mind az államigazgatási szervek, mind az önkormányzatok együttesen nyújtsanak magasabb színvonalú szolgáltatást, hozzájárulva ezzel a Jó Állam kialakításhoz. Kérem, hogy ezt a törekvést munkájával és munkatársaival – miként a járási hivatalok kialakításának időszakában, úgy a jövőben is – támogatni szíveskedjék.

  Munkájához a továbbiakban jó egészséget és sok sikert kívánunk.

  Budapest, 2013. január 15.

  Dr. Navracsics Tibor Dr. Szabó Erika

  miniszterelnök-helyettes, miniszter államtitkár

  forrás: Polgármesteri Titkárság