Szervezeti átalakítás előtt a Polgármesteri Hivatal

  175

  Tekintettel arra, hogy a jegyző építés-hatósági jogköre 2013. január 1. napjától megszűnt, ennek következtében a helyi Építés-Műszaki Iroda is megszűnik, hiszen nem lesz ilyen hatósági feladata.

  A tervek szerint a műszaki, környezetvédelmi hatósági feladatokat a továbbiakban az Igazgatási Irodán belüli csoportban látnák el a munkaviszonyban maradt kollégák, a vagyongazdálkodás, műszaki-beruházási feladatok pedig a Jegyzői Irodán belül kerülnének ellátásra.

  Az építéshatósági feladatok megszűnésével és a kormányhivatalhoz átadásra került feladatokkal 6 fő álláshely szűnt meg a hivatalban, így a létszámkeretet is módosítani kell, 38 főben kerül meghatározásra a hivatal létszáma.

  Az építéshatósági feladatok megszűnésével a Pusztazámor-Sóskút-Tárnok építéshatósági társulás fenntartásának jogalapja is megszűnt, ezért ennek megszüntetéséről is dönteni kell. Az átalakítással kapcsolatos tervek megvitatására, a döntések meghozatalára a Képviselő Testület február 7-i ülésén kerül sor.

  Polgármesteri Titkárság