Vízelvezető árkok tisztítása

  558

  A Tárnoki Köz-Ért Kft. munkatársai a héten belvízvédelmi gyakorlatot tartottak, hogy belvíz estén a lehető leggyorsabban megkezdhessék az elöntött területekről a víz szivattyúzását. Ok hívták fel a figyelmet arra, hogy a település területén számos lakó van, aki nem gondozza a háza előtti csapadékvíz-elvezető árkot, ezzel veszélyeztetve mind a saját, mind a szomszédai ingatlanát.

  Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008. (VI.26.) számú rendelete

  a település tisztaságáról rendelkezik az árkok tisztántartásáról:

  4. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

  (2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

  (3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

  (4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos.

  Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos.

  A közterület-felügyelet munkatársai a napokban – ahol kell – szórólapon figyelmeztetik a lakókat az árok tisztítására. Amennyiben azonban 1-2 héten belül nem tesznek eleget e kötelezettségnek, köztisztasági bírságra is számíthatnak.

  tarnokhir.hu