Csatornázás – Minőség-ellenőrzés a csatornázási projektben

  54

  Ki a független mérnök, mi a feladata és miért felel?

  Az EU által finanszírozott projektek ellenőrzését független, szigorú kritériumrendszernek megfelelő mérnökszervezet végzi. A független mérnök minősítés azt jelenti, hogy bár a megrendelő, vagyis építtető fizeti a munkáját (tehát elméletben őt képviseli a mérnök), ám, ha a kivitelezést végző vállalkozó és a megrendelő között bármilyen nézeteltérés lépne fel, akkor a felektől független mérnök segítségével, tárgyilagosan kell a nézeteltérést megoldania.

  Mi a Mérnök Szervezet szerepe, feladata? Ezt hogyan teljesíti az Érd és térsége projektben?

  A FIDIC Mérnök Szervezet legfontosabb szerepe a projekt adminisztrációjának vezetése. Ez persze nem papírok ide-oda rakosgatását jelenti. Hanem például azt, hogy a megrendelő csak a mérnökön keresztül adhat bármilyen utasítást a kivitelezést végző vállalkozónak, és a vállalkozó is csak a mérnökön keresztül jelezheti meglátásait, problémáit a megrendelőnek. Erre azért van szükség, hogy a teljesítés igazolásakor, vagy bármilyen intézkedés esetében a mérnök kezében legyen minden információ. Az adminisztráción kívül a Mérnök Szervezet másik fontos feladata a műszaki ellenőrzés. Az ellenőrzést a szervezet által delegált helyszíni műszaki ellenőrök végzik. A műszaki ellenőrök munkáját a kivitelezői szerződések alapján felosztott területenként egy-egy alprojekt vezető – összesen négy van – irányítja, hangolja össze.

  A műszaki ellenőr feladatait jogszabályban határozták meg. Az egyik legfontosabb feladata a helyszíni ellenőrzés, melynek során azt ellenőrzi, hogy a kivitelezés a jogi, műszaki előírásoknak, a kiviteli terveknek és a megrendelő előírásainak megfelelően történik-e. Amennyiben problémát észlel, azt az építési naplóban jelzi a kivitelezőnek. Ezen kívül fontos feladata a vállalkozói teljesítések igazolása.

  Mit jelent a FIDIC szerződéses rendszer? Miért más ez a szerződés, mint a többi?

  A FIDIC egy rövidítés (Federation International des Ingenieures Conseils), jelentése Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége. A szövetség szerkeszti a FIDIC szerződéses kiadványokat, amelyeket a nemzetközi társ-finanszírozású beruházásokban szükséges használni. Ezeket a szerződésminta dokumentációkat az 1950-es évektől kezdték használni, és a tapasztalatok alapján folyamatosan javítják, csiszolják.

  A FIDIC alapelvek a következők: pontos fogalom meghatározások (több oldalon keresztül tartó felsorolás a fogalmakról, azok magyarázataival együtt), szigorú eljárásrend-központúság, mivel minden, a felek által megteendő intézkedésnek szigorú eljárásrendje van. Ezáltal válik egyértelművé a felek szándéka (így kevesebb lesz a félreértés), és a kockázatok világos megosztása.

  A szerződés több ezer oldal, hozzá tartozik a rövid Szerződéses Megállapodás, amely csak a

  legfontosabb adatokat emeli ki, a felek ezt írják alá.

  Hetente tartanak úgynevezett kooperációt. Ez mit takar? Mi történik ilyenkor?

  Az általános kooperációkat vízgyűjtő területenként kéthetente tartjuk. Ezen részt vesz a megrendelő, a mérnök, a kivitelezést végrehajtó vállalkozó, az önkormányzat képviselője és a leendő üzemeltető. A projekt előrehaladását, az esetlegesen felmerülő, tervektől való eltéréseket, problémákat beszélik meg ekkor. Ilyenkor nincs idő a komolyabb ügyeket részleteiben, mélységében megtárgyalni, ezért hetente van egy, csak az adott probléma megoldására vagy feladatra fókuszáló megbeszélés is.

  forrás: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program (KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 projekt)