A bazaltzúzalék nem szennyezett

  108

  Amint arról február 21-én hírt adtunk, lakossági bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalba, miszerint a Köztársaság és Tatai utca kereszteződésénél a Tatai utca csatornanyomvonal töltésére bizonytalan eredetű töltőanyagot borítottak le. A helyi kőtörőből származó anyagról akkor azt tudták, hogy a beszállítói igazoláson „földdel kevert bazalttörmelék” szerepelt. Miután az anyag ránézésre vasúti töltésből származó anyagnak tűnt, ami veszélyes hulladék, az anyag szállítását leállították és Szolnoki Gábor polgármester kérésére az utcára már leborított anyagot is a telephelyre visszaszállították.

  Azóta a Tárnoki Kőtörő Újrahasznosító és Kereskedelmi Kft. elvégeztette az anyag laboratóriumi vizsgálatát. Az önkormányzathoz és szerkesztőségünkhöz is eljuttatott laboratoriumi vizsgálati jegyzőkönyvből, illetve szakértői véleményből kiderült: „Az osztályozott kőanyag bármilyen, földtani közeggel történő érintkezése korlátozás nélkül engedélyezhető, ágyazati vagy egyéb alapozási munkákhoz felhasználható. A mért koncentrációk nem haladják meg az előírt „B” szennyezettségi határértéket”.

  A vizsgálatokat a Bálint Analitika Kft. akkreditált vizsgálólaboratórium végezte. A kőtörőben február 26-án a mintegy 600 köbméternyi, a bemutatott papírok alapján útfelújítási munkák előkészítő visszabontási munkafázisaiból származó, halomban tárolt 30-60 mm átmérőjű bazalttörmelékből 15 ponton különböző mélységből mintákat vettek. A mintavétel során szennyezést nem tapasztaltak. A begyűjtött mintákban laboratóriumban a fém- és félfém-ionok koncentrációját, a minta alifásszénhidrogén-tartalmát (TPH) és policiklikus aromásszénhidrogén-tartalmát (PAH) vizsgálták.

  A jegyzőkönyv megállapítása szerint „A mintavételezéskor tapasztaltak, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a vizsgált depóniában lévő, osztályozott, 30-60 mm frakcióméretű zúzott bazalt, valamennyi vizsgált kémiai komponens vonatkozásában szennyezetlennek tekinthető.”

  tarnokhir.hu